7 Kitaptan Oluşan Dizin Eser (©2010-2019)
 

SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER, DÜNYADA DİN HAKKINDA GRAFİKLER VE HAMMURABİ KANUNLARI (24. Bölüm: 19 Konu)

SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER, DÜNYADA DİN HAKKINDA GRAFİKLER VE HAMMURABİ KANUNLARI
(24. Bölüm: 19 Konu)

 

İÇİNDEKİLER

 


 

 


 

KAYNAKÇA

AKBULUT Ural, “Hammurabi Kimdir? Yasaları Nelerdir?”, 9 Şubat 2015, <http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2015/02/HAMMURABİ…pdf> Erişim: Haziran 2017.

ARSEL İlhan, “Şeriat’tan Kıssa’lar – 1“, Kaynak Yayınları, İlk Baskı, 1996, <http://www.kaynakyayinlari.com/seriattan-kissalar-1-p362167.html> Erişim: Haziran 2012.

Contribuidores da Wikipédia, “Obelisco de Teodósio” (☆), Wikipédia, a enciclopédia livre, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_de_Teodósio> Erişim: 3 Eylül 2018.

Contributeurs de Wikipédia, “Tumulus” (Fra, Tür, İng), Wikipédia, l’encyclopédie libre, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tumulus> Erişimler: 2011 ve 2017 (Maddenin 3 “dili”ne de bakıldı); “Tumulus de Dissignac”, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tumulus_de_Dissignac>; “Silbury Hill”, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Silbury_Hill> Erişimler: 6 Eylül 2018.

DURGUTLUOĞLU H. İbrahim, “Hallâc-ı Mansûr (Kuddise Sirruh)”, Zuhur Dergisi, Sayı: 6, 26 Şubat 2011, ss. 28-30, <http://www.zuhurdergisi.com/resimler/sayilar/23.pdf> Erişim: Nisan 2018.

GEYLANİ Abdulkadir, “Geylani Külliyatı”, Çevirenler: Prof. Dilaver Gürer, Prof. Mehmet Eren, Doç. Osman Güman, İlyas Aslan, Derya Çakır, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 1. Basım, Temmuz 2012.

GRIM Brian J., HACKETT Conrad, vd., “The Global Religious Landscape”, Pew Research Center, 18 Aralık 2012, <http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/> Erişim: Haziran 2017. (PDF için bk.)

GÜRSAN Turgut, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze”, Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008.

HACKETT Conrad, STONAWSKI Marcin, vd., “The Changing Global Religious Landscape”, Pew Research Center, 5 Nisan 2017, <http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/> Erişim: Haziran 2017. (PDF için bk.)

HANÇERLİOĞLU Orhan, “Dünya İnançları Sözlüğü“, Remzi Kitabevi, İstanbul, İlk Baskı, 2000, <http://www.remzi.com.tr/kitap/dunya-inanclari-sozlugu> Erişim: Haziran 2012.

HOPKINS Kathleen, “TS98En 1998 Explanatory notes on Gad or God Apart from Gad, the son of Yaʽqoḇ, there was another ‘Gad.’ The astrologers of Baḇel called Jupiter (Zeus)”, [Sunum], Slide Player, 2015, <http://slideplayer.com/slide/4417660/> Erişim: Mayıs 2015.

HUYNH Timmy, HACKETT Conrad, “What is each country’s second-largest religious group?”, Pew Research Center, 22 Haziran 2015, <http://pewrsr.ch/1JdKTvE> Erişim: Haziran 2017.

İncil (Müjde): İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Zirve Yayıncılık ve Dağıtım, Yeni Yaşam Yayınları, Acar Basım, Yeni Çeviri: 1987-1994-2001, İstanbul, 6. Basım: Temmuz 2008.

KILIÇ Metin, “Haniflik El Kitabı”, (ye.y.), 2. yayım, Aralık 2009, <https://books.google.com.tr/books.­..> Erişim: Mayıs 2012.

Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018.

Kur’an-ı Kerim Diyanet Vakfı Meali, <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-vakfi-meali-4>; Diyanet İşleri Başkanlığı Meali, <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1>; Kuran Yolu Meali, <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/kuran-yolu-meali-5>; Erişimler: Ağustos 2018.

Kur’an-ı Kerim, Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk ve Edip Yüksel’in Kur’an mealleri, <http://www.kuranikerim.gen.tr/default.asp> Erişim: Ağustos 2018.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı: Meal ve Sözlük, Meali Hazırlayan: Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul 1985.

McCLENDON David, POTANČOKOVÁ Michaela, STONAWSKI Marcin, HACKETT Conrad, vd., “Religion and Education Around the World”, Pew Research Center, 13 Aralık 2016, <http://www.pewforum.org/2016/12/13/religion-and-education-around-the-world/> Erişim Haziran 2017. (PDF için bk.)

SAYGILI Tahsin, “Babil Hukuku ve Hammurabi Kanunları”, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri (SADAB) Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2016, ss. 1-22, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/416678> Erişim: Şubat 2017.

SHAMOUN Sam, “Allah of Islam, Is He Yahweh God of the Bible?”, Answering Islam, (t.y.), <http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/allahs_identity.htm> Erişim: Mayıs 2015.

Teilnehmer an Wikipedia, “Obelisk”, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, <https://de.wikipedia.org/wiki/Obelisk> Erişim: 3 Eylül 2018; “Washington Monument”, <https://de.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument> Erişim: 6 Eylül 2018.

TOSUN Mebrure, “Hammurabi’nin Toprak Kanunları”, Ankara Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 3-4, 1963, ss. 127-141, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1045/12626.pdf> Erişim: Haziran 2017.

Vikipedi Katılımcıları, “Ruh” (☆), Vikipedi, Özgür Ansiklopedi, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruh>; “Maya Uygarlığı”, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarlığı>; “Dikilitaş”, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Dikilitaş> Erişimler: 2011 ve 2017.

Wikipedia Contributes, “Dyaus Pita” (İng, Alm), <https://en.wikipedia.org/wiki/Dyaus_(deity)>; “Tyr” (Tür, İng, Alm), <https://en.wikipedia.org/wiki/Týr>; “Tanrı” (Tür, İng, Alm, Fra, İrl, İsp, İta, Por, Let), <https://en.wikipedia.org/wiki/God>; “Khuda” (İng), <https://en.wikipedia.org/wiki/KhudaWikipedia, The Free Encyclopedia, Erişimler: 2011 ve 2017. (Parantez içindekiler diller olup ilgili ansiklopedide belirttiğim bu 15 maddeye baktım: Bu 15 bağlantıyı dipnotta ve kaynakçada göstermek uzunca olacağı için bu şekilde göstermeyi uygun buldum.)

Wikipedia Contributes, “Quiriguá” (☆), Wikipedia, The Free Encyclopedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Quiriguá> Erişim: 6 Eylül 2018; “Religion in Turkey”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Turkey> Erişim: Haziran 2017.

 

Hazırlayan: Alper ÇADIROĞLU
Son güncellendiği tarih: 6 Eylül 2018