TEMEL FİZİK (1. Bölüm: 10 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 5141 Kelime | 19 Görsel | 32 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 1- Big Bang’den Günümüze: Geçmişe Kısa Bir Yolculuk: Big Bang Patlaması, Zaman ve Işığın Oluşumu, İlk Oluşan Dev Galaksiler ve Dev Yıldızlar, Dev Yıldızların Patlamasıyla Diğer Elementlerin Oluşması, Yıldızların ve Nebulaların Oluşumu, Kara Deliklerin Oluşumu, Samanyolu Galaksisi’nin Oluşumu, Atomu ve Galaksileri Bir Arada Tutan Kuvvetler, Güneş’in Oluşumu, Dünya’nın Oluşumu | 2- Galaksiler, Yıldızlar, Güneş ve Dünya Hakkında | 3- Evren Hakkında | 4- Kainatın Sonu Nasıl Olacak? (Big Crunch ve Big Rip Teorileri) | 5- Atom, Parçacıklar ve Evrendeki 4 Temel Kuvvet | 6- Kuarklar ve Kuark-Gluon İlişkisi | 7- Cern Deneyi: Madde ve Antimadde | 8- Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Fon Işıması) | 9- Elektromanyetik Tayf | 10- Evrenin Toplam Enerjisi “Sıfırdır” | Kaynaklar

ASTROFİZİK / MAKRO FİZİK (2. Bölüm: 11 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 3744 Kelime | 3 Görsel | 16 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 11- Asimetriklik: Evrenimiz Düzensizdir | 12- Fizik Hakkında Birtakım Bilgiler: Big Bang’den Önce Ne Vardı! Sorusu, Bir İnsanın Enerjisi 30 Tane Hidrojen Bombası Patlamasına Eşittir, Dünya Benzeri Gezegen Sayısı Tahminen Kaçtır?, Güneş’ten Sonra Dünya’ya En Yakın Yıldıza Ulaşma Süresi | 13- Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında: E=Mc2 Nedir ve Neden Önemlidir?, Einstein, Newton’un Sonunu Hazırladı! Klasik ve Göreli Fizik | 14- Evren Hakkında İlginç Bilgiler ve Ay’ın Oluşumu | 15- Evrenin Oluşumu (Kısaca 8 Adımda!) | 16- Entropi: Evren Neden Oluştu? Big Bang Neden Patladı? Evrendeki Düzen Nasıl Oluştu? | 17- Evren Nasıl Genişler? | 18- Evrenimizde Boşluk Var Mıdır? Maddeler Gerçekte Katı Mıdır? Evrenimizin “Öz” Yapısı Nasıldır? | 19- Evrenin Şekli Nasıldır! | 20- Fizikteki Mükemmel 3’lü: Hareket, Mekan ve Zaman Hakkında Sıradışı Bilgiler | 21- Takyon Işık Hızından Hızlı Mı? Düşünce Gücü (?) | Kaynaklar

İZAFİYET KURAMI: ÖZEL VE GENEL GÖRELİLİK (3. Bölüm: 7 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 2208 Kelime | 4 Görsel | 13 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 22- Özel Göreliliğin Kısaca Özeti | 23- Genel Göreliliğin Kısaca Özeti: “Evrenin Şekli, Kütleçekimi, Zaman” | 24- Kesin Gerçeklik Var Mıdır? Özel ve Genel Görelilik | 25- İzafiyet Kuramı: Zaman Aslında Akmamaktadır, Donmuştur | 26- Biz Neden Hareket Ediyoruz? | 27- Evrende Sabit Bir Zamanın Olmayışı: Zamanların Kayması | 28- Newton’un Kafasına Elma Düşmedi, Newton Hareket Ederek Elmaya Değdi | Kaynaklar

KUANTUM / MİKRO FİZİK (4. Bölüm: 13 Konu)

Yazarın Puanı: 10/10 | 4026 Kelime | 11 Görsel | 21 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 29- Kuantum: Çift Yarık Deneyi | 30- Kuantum: Gecikmiş Seçim Deneyi (Atom altı parçacıklar için, yeni bir geçmiş oluşturabiliriz!) | 31- Kuantum Silici Deneyi (Atom altı parçacıklar için, geçmiş silinerek yeni bir geçmiş oluşturulabilir!) | 32- Hiçbir Şeye Gerçek Anlamda Dokunamayız: Parçacık ve Kuantum | 33- Kuantumda Belirsizlik İlkesi: Aslında Her Şey Şekilsiz ve Belirsizdir | 34- Kuantumda Olasılık Dalgaları: Evrenimiz Olasılıklardan İbarettir | 35- Kuantumda Geleceğin Geçmişi Etkilemesi | 36- Kuantumdaki Bağlantılar: Bir Hareket Diğer Hareket Sayesinde Oluşur | 37- Kuantum: Etrafımızdaki Görüntüler Nasıl Oluşuyor? | 38- Kuantum: Görüntülerin Oluşumunun Temeli ve Özü Nedir! | 39- Kuantumun Geçmiş ve Gelecek Yorumu | 40- Kuantumda Her Şeyin Birbirini Etkilemesi | 41- Kuantumda Hiçbir Madde Bağımsız Değildir: “Dolanıklılık” | Kaynaklar

ÖZEL FİZİK (6. Bölüm: 12 Konu) (Orijinal 3 Video)

Yazarın Puanı: 9/10 | 3296 Kelime | 26 Görsel | 24 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
44- İnflation Patlaması: Big Bang’in Yanında Cüce Kaldığı Sıradışı Bir Patlama! Evrendeki Her Şey Tesadüf Eseri Oluştu (Konunun hazırladığım videosu) | 45- Kainat 10 Kiloluk Bir Maddeden Oluştu (Konunun hazırladığım videsu) | 46- Evrenin Genişlemesinin Asıl Sebebi: Demir Küre Deneyi (Konunun hazırladığım videosu) | 47- Karanlık Enerji ve Karanlık Madde Nedir? | 48- Higgs Alanı veya Tanrı Parçacığı Nedir? | 49- Işık Hızı’na Ulaşırsak Işık Nasıl Gözükür? | 50- Renk Nasıl Oluşur? | 51- Maddeler Sıfır Kütleli ve Sıfır Boyutludur, Maddelerde Kütle ve Hacim Yoktur | 52- Yoktan Var Etmek Yanlıştır! Çünkü | 53- Dünya’nın Sonu Ne Zaman Olacak! (Bilimsel Kıyamet) | 54- Süpersicim Kuramı İle Her Şeyin Birleştirilmesi | 55- Süpersicim M-Kuramı’ndaki Diğer Boyutlar Ne İşe Yarar? | Kaynaklar

EKSTREM FİZİK (7. Bölüm: 8 Konu) (Orijinal 3 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 4187 Kelime | 16 Görsel | 22 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
56- Hiçliğin Matematikte Açıklanması (Konunun hazırladığım Videosu) | 57- “Yaratma” Diye Bir Şey Var Mıdır? | 58- Hiçlik, Varlık ve Kainat Üzerine Derinlemesine Analiz (Konunun hazırladığım Videosu) | 59- Evrenimiz Hiçlikten Doğmuş Olabilir Mi? | 60- Benlik: Ben Gerçekten Var Mıyım? (Konunun hazırladığım Videosu) | 61- Neden Varız? Varoluş Gizemine Matematiksel Bir Bakış: Platon ve Pisagor Düşüncesi | 62- Varoluş: Neden Varız?: Spinoza’dan Enformasyona, Axiarchism’den Panpsişizme | 63- Neden Hiçbir Şey Olmayacağına Bir Şey Var? | Kaynak