İLK İNSANLARIN TARİHİ VE İNANÇLARI (13. Bölüm: 5 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 2706 Kelime | 15 Görsel | 15 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
124- İlk İnsanların Dinsel İnançları ve “Sağ” Kavramı | 125- MÖ 50.000 İle 10.000 Tarihlerinde Din Kavramı: Göğe Yükseliş ve Dinsel Köprü | 126- MÖ 10.000 ve Sonrası: Tarıma Geçiş ve Hayvanların Evcilleştirilmesi | 127- MÖ 10.000’den MÖ 3.000’e: Topraktan Oluşan İnsan, Yeni Yıl, Hacer-ül Esved | 127x- Göbeklitepe | Kaynaklar

HARVARD ÜNİ.Sİ PROF. GÖNÜL TEKİN’DEN: ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (14. Bölüm: 24 Konu) (Orijinal 1 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 5887 Kelime | 38 Görsel | 51 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER 1:
128- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 129- Mezopotamya İnançlarının Yayılması | 130- Noel’in/Yılbaşının Kökeni | 131- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 132- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 133- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni | 134- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 135- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi) | 136- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı | 137- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir! | 138- Hıdırellez’in Kökeni | 139- Tektanrılılığa Geçiş | 140- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah | 141- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 142- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?) | 143- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 144- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek) | 145- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi | 146- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) İÇİNDEKİLER 2: 147- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler | 148- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı | 149- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı” | 150- İncil’de İnanna’nın İzleri | 151- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu” | Kaynaklar

SÜMERLER VE ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI (15. Bölüm: 31 Konu) (Orijinal 2 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 14170 Kelime | 48 Görsel | 81 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
152- Sümerler Kimdir? | 153- Sümer Tabletlerinin Derinlemesine Analizi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 154- Sümer Kil Tabletlerindeki Metinlerle Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Metinlerin Benzerliği | 155- Çamurdan Yapılan Âdem (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 156- Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 157- Tufan Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 158- Sümer Tabletlerindeki Çoban | 159- Hüd Hüd Kuşu ve Sultan Belkıs Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 160- Sümer’deki Dilmun Cenneti (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 161- Adapa Efsanesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 162- Sırat Köprüsü ve İsa’nın Dağdaki Vaazı | 163- Sümerlerde Gılgamış Destanı (Özet) | 164- Sümerlerde Yer’in ve Gök’ün Yaratılışı (Giriş) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 165- Sümerlerde Yaratılış Hikayesi ve Qannes/Adapa, Balık İnsandan Hz. Yunus’a, Dummuzi’den Hz.İsa’ya, İnanna’nın İştar ve Kubaba’ya Dönüşmesi, Nannar, Utu ve Ningirsu (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 166- Sümerlerdeki Önemli Nüanslar (Göbeklitepe, Dummuzi, İnanna’dan Anne’ye, Dünyadaki Yüksek Enerji Alanlarının Kutsallaştırılması) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerli-ği/Analizi) | 167- El-Eli-Elios-İlyas | 168- 12 Sayısının Önemi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 169- Camiler Aslında Sümer Yapıları Mı? ve Sümerce’den Türkçe’ye Etimolojik Benzeşmeler | 170- Sümerolog M. İlmiye Çığ’dan Din Hakkında Bilgiler (Kur’an’daki Analizi) | 171- Sümerler; Gökyüzü, Cennet-Cehennem, Ağlama Duvarı ve Nevruz’un Kökenleri (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 172- Ariler (Aryanlar): Dinlerin Gidişatına Yön Vermiş Bir Kavim | 173- Sümer, Aryan ve Samilerin Kökeni Nedir? Araplar Aslında Hintli Midir? | 174- Cennet ve Cehennem’in Tarihsel Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 175- Cennetteki Irmakların Kökeni | 176- Bayanlarda Örtünmenin Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 177- Son Buzul Çağı, Sümer’de Büyük Tanrılar, Evrenin ve İnsanın Yaratılışı ve Kalp Gözü Kavramı (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 178- Kur’an’da Kalp | 179- Sümer-Akad-Babil; Günah Çıkarma, Işık, Şeytan, Yeni Yıl (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 180- Sümer-Babil; 6 Günde Yaratılan Dünya ve “6” Rakamının Gizemi | 181- Babil İnançlarının Dinlere ve Günümüze Etkisi ve Babil Kulesi (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 182- Dinlerde Kadın’ın Tarla Gibi Gözükmesi | Kaynaklar

MISIR MİTOLOJİSİ (16. Bölüm: 5 Konu)

Dipnot: 39 | Kaynakça: 17 | Kelime: 4898 | Görsel: 7 | Müze: 5 | Yazarın Puanı: 9/10

Yazarın Puanı: 9/10 | 5172 Kelime | 7 Görsel | 12 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
183- Antik Mısır Hakkında Öncül Bilgiler (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 184- Mısır Mitolojisi; Yaratılış, Atum, Ra, Osiris, Ptah ve Diğer Tanrılar ve de Kalp-Ruh-Akıl-Söz Bağlantısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 185- “Aton, Ey Sen Tek Tanrı, Senin Dışında Başka Tanrı Yok” ve Günah-Sevap Terazisi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 186- Tek Gözlü Horus ve Görünmez Amon Tanrısı (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 187- MÖ 5000-1000 Aralığında Hermetizm’in Dinlere Katkıları (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | Kaynaklar

HİNDUİZM İNANÇLARI (17. Bölüm: 14 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 6426 Kelime | 10 Görsel | 32 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
188- Hinduizm Hakkında Öncül Bilgiler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 189- Vedizm Dini | 190- Brahmanizm Dini (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 191- Hinduizm Dininin Temelleri; “Her Şeyden Önce O Vardı; O, Birdir” İnancı (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 192- Budizm’in Kökenleri | 193- Hinduizm, MÖ 1000-500; Puruşa, Muni ve Cennet’teki Huriler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 194- Sidarta Gatoma Buda ve Budizm (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 195- Hinduizm Panteizminden Vahdet-i Vücut’a Dönüşüm (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 196- Şihizm – Konfüçyüsçülük – Taoizm | Hinduizm’de Yoga, Meditasyon, Mantra, Namaskar – Hinduizm’den İslam’a Antropolojik Benzerlikler: Yoga ve Namaskara’nın İslam’a ve Namaz’a Etkileri vd.; 197- Yoga’nın Kökeni ve Anlamı | 198- Yoga ve Meditasyon’un İslam’a, Tasavvuf’a ve Nakşibendilik’e Aktarılması | 199- Mantralar ve Kelime-i Şehadet Benzeri Bir Cümle | 200- Hinduizm İnancındaki Surya-Namaskar ile İslam’daki Namaz Benzerliği | 201- Surya Namaskar (Kur’an’daki Analizi) | Kaynaklar

YAHUDİLİK (18. Bölüm: 17 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 5818 Kelime | 4 Görsel | 27 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
202- Hz. İbrahim Aslında Bir Mısır Firavunu Mu? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 203- Hz. Musa Gerçekte Kimdir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 204- Musa Kızıldeniz’i Yardı Mı? Gerçek Ne Olabilir? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 205- İsrail Bayrağı’ndaki Sembolün Kökeni Nedir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 206- Yahudilik ve Hz. İbrahim’in Kökeni Hakkında Görüşler | 207- Semavi Dinlerdeki Hz. İbrahim Nereli ve Kimdir? | 208- Tek Tanrılı İnanç; Hz. İbrahim’den Önce Zaten Vardı (Marduk – Hubal) | 209- Yahudi Tarihi Yalan Mı? | 210- Tevrat 500 Senede Yazılmıştır! (İncil’deki Analizi) | 211- Eski Kralların ve Eski Peygamberlerin Uzun Yaşaması Bağlantılı Mı? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | Tevrat’tan Seçmeler; 212- Tevrat’ın Tanrısı’nın İnsan Gibi Olması | 213- Tevrat’ta Tek Tanrı Mı Var? | 214- Tevrat’ın Tanrısı Sadece İsrailliler’in Mi Tanrısı? | 215- Tevrat Hangi Sürgünü Anlatıyor! | 216- Tevrat’taki Bayram(lar) Marduk Bayram(lar)ı Mı? | 217- Kurban ve Sunu | 218- Levhalar, Ahit Sandığı, Tanrının Evi/Çadırı, Kabe Perdesi (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | Kaynaklar

HIRİSTİYANLIK (19. Bölüm: 14 Konu)

Yazarın Puanı: 7/10 | 4695 Kelime | 12 Görsel | 23 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
219- Musevilik ve Hıristiyanlık Hakkında Bilgiler | 220- Hz. İsa’nın Üyesi Olduğu Gizli Tarikat Nedir? (Kur’an’daki Analizi) | 221- Hristiyanlık’ın Eski İnançlarla Benzerliği (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 222- Hristiyanlık’taki Üçlemenin 4 Büyük Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 223- İsa, Meryem ve Tanrı Üçlemesinin Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 224- Hristiyanlık’taki Kilit Noktalar (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 225- İncil’de İsa’nın Mucizeleri | 226- İncil’deki Armageddon Savaşı İle Bhagavad-Gita’daki Dünya Savaşı’nın Benzerliği (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | İncil’den Seçmeler; 227- İncil’de “Görüm” | 228- İncil’de “İnsan(sı) Tanrı” | 229- İncil’de Bölgesel “İsrail Tanrısı” | 230- İncil’de “Mesih” | 231- İncil’de “Çifte Tanrı veya Çoktanrı” | 232- İsa, Halka Mucize Niye Göster(e)miyor! | Kaynaklar

İSLAMİYET (20. Bölüm: 39 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 9440 Kelime | 16 Görsel | 47 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
233- Kabe’nin Derin Analizi; 234- Kâbe’den Önceki ve Benzer İbadethaneler, 235- Kâbe’nin Ticaret ve Tapınım İlişkisi, 236- Kâbe Tarikatı, 237- Hindu İnançlarla Kâbe İlişkisi, 238- Kâbe Tapınağı İle Hindu Tapınakları Arasındaki Benzerlikler, 239- Hacer-ül Esved ve Sanghey Ashweta ilişkisi, 240- Zem-Zem Suyu ve Ganj Nehri İlişkisi, 241- Tavaf, 242- Hac Sırasında Dikişsiz Elbise (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi), 243- Tarihi Kayıtlara Göre Kâbe, 244- Museviliğe ve Tevrat’a Göre Kâbe, 245- Büyük İslam Tarihçisi Buhari’ye Göre Kâbe (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi), 246- Büyük İslam Tarihçisi Taberi’ye Göre Kâbe, 247- İslam ve Kur’an’a Göre Kâbe, 248- İslam’dan Önce İbrahim ve Kâbe Hakkında Çeşitli Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi), 249- İslam Sonrası Kâbe İçerikli Bazı Sözler (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 250- Tevrat ve İncil’de Hacer-ül Esved’in İzleri | 251- Hz. Muhammed’in Yardımcıları ve Yemen’li Rahman (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 252- İslam’ın İçindeki Alevilik Ve İsmaililik – Alevilik Tarihi; 253- İsmaililik’te Şeyhlik, 254- İsmaili Öğretisi, 255- Hasan Sabbah ve İsmaililik, 256- Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, İslam ve İsmaililik, 257- İsa’nın Fakir Askerleri ve Tapınak Şovalyeleri | 258- Allah Sözcüğün Etimolojik Oluşumu | 259- Hz. Muhammed’in Ölümü | 260- Hz. Muhammed’in Hocası Nevfel Kimdir? Eşi Hatice Kimdir? | 261- İslam, Kur’an ve Hz. Muhammed Hakkında Bilgiler (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Analizi) | 262- İncil’de Hz. Muhammed’den Bahsediliyor Mu? (İncil ve Kur’an’daki Analizi) | 263- “Amin” Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 264- İslam Dininin Mezhepleri | 265- Nuh’un Gemisi Sular Çekilince Nereye Oturdu? Cudi Dağı Mı? Ağrı Dağı Mı? | 266- Hz. Muhammedin Ücretsiz Savaş Eğitimi Vermesi (Kur’an’daki Analizi) | 267- Hz.Muhammed’in Hayatındaki Kilit Noktalar – Kur’an Nasıl Yazıldı/Oluşturuldu | 268- Kur’anda Birbirine Karışmayan Sular ve Kaptan Kusto’nun Kökeni | 269- İslam’dan Önce Namaz Ve Oruç | 270- İslam’daki Resim, Heykel Ve Köpek Yasağı: Hz.Muhammed’in Resmini Çizdirmemesi | 271- Kur’an Alkol İçin Ne Diyor? | Kaynaklar

ZERDÜŞTLÜK, SABİİLİK VE MANİHAİZM (21. Bölüm: 8 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 3821 Kelime | 2 Görsel | 17 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
272- Zerdüşt’ün Mazdeizm İnancı (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 273- Mö 200 Sabiilik Dini ve O’nun Hrisitiyanlık-İslam’a Kattıkları (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 274- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Işık-Karanlık Dualitesi | 275- Sabiilik’te Gün İsimlerinin Dinsel Oluşumu | 276- Ms 200 Manihanizm Dini ve İslam Dini Arasındaki Benzerlikler (İncil’deki Benzerliği/Analizi), 277- “Ben Son Peygamberim” Diyen Mani | 278- Mecusilik İnancı (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 279- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Herkesin “Ben Son Peygamberim” Demesi! | Kaynaklar

TÜRKLER VE TÜRK İNANÇLARI (22. Bölüm: 12 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 3519 Kelime | 5 Görsel | 16 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
Türklük, Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi Hakkında; 280- Bereketli Altın Kuşak ve Turan Zemin (Asya), 281- En Eski Türk Kavimleri, 282- “Türk” Kelimesinin Anlamı ve Türkiye, 283- Türklerin Fiziki Dış Görünümü Nasıldır?, 284- Mitoloji Nedir?, 285- Türklerin Mitolojileri Nasıldı?, 286- Türklerin En Eski Miti / Destanı: Yaradılış Destanı | 287- Tengricilik, Gök Tanrı ve Kutsal 7 | 288- Alp Er Tunga, Türk Kelimesinin Anlamı, Cermen’ler, Asena/Bozkurt ve Ergenekon Destanları ve de Nevruz | 289- Altın Elbiseli Adam ve Türklerin İlk Yazısı | Türkler Nasıl Müslüman Oldu?; 290- 1- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (643-705 Yılları), 291- 2- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (705-720 Yılları) | Kaynaklar

SEÇİLMİŞ BAZI İNANÇLAR VE -İZM AKIMLARI HAKKINDA (23. Bölüm: 12 Konu)

Yazarın Puanı: 7/10 | 3018 Kelime | 7 Görsel | 17 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
292- Şamanizm | 293- Mayalar | 294- Avrupa Megalit İnancı | 295- Hititler | Antik Yunan Mitolojisi; 296- Altın İnsanların Cennetten Kovulması, 297- Dionysos Tanrısı | 298- Gnostik İnançlar: Gnostisizm | 299- Ezidilik / Yezidilik Dini: Simurg Kuşu’ndan Tavus ve Anka Kuşlarına | 300- Ezoterizm İnancı: Farkındalık Ve Kendini Bilmek | 301- Platonculuk ve İskenderiye Kültürü | 302- Bahailik Dini | 303- Deizm, Ezoterizm, Agnostisizm, Panteizm, Spiritüalizm, Materyalizm, Dualizm, İdealizm, Determinizm ve Ökültizm | Kaynaklar

SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER, DÜNYADA DİN HAKKINDA GRAFİKLER VE HAMMURABİ KANUNLARI (24. Bölüm: 19 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 10304 Kelime | 12 Görsel | 51 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
304- Dini İnançlar Neden Oluşur? | 305- Prof. İlhan Arsel’in “Dinler Hikayedir” Yorumu | 306- Tektanrılılığın Tarihsel Oluşumu | 307- Babil İnançlarının ve Babil Kardeşliği Örgütünün Günümüz Dünyasına Etkileri | 308- Bayraklardaki Gökyüzü Simgelerinin Kökeni | 309- Zeus Tanrısı Nasıl Oluştu ve Kökeni Nedir? “God” Kelimesinin Kökeni Nedir? | 310- Ruh ve Reenkarnasyon Hakkında Bilgiler | 311- İnanna ve Marduk Tanrılarının Başka Tanrılara Dönüşmesi | 312- Kurban Kesmenin Kökeni | 313- Piramitlerin Atası Tümülüsler Mi? | 314- Mezar Taşlarında Yazan Soy Ağaçlarının Kökeni; Dikilitaşlar Mı? – Mayalar | 315- Hallac-I Mansur: “En-El Hakk – Ben Allah’tan İbaretim” | 316- Abdülkadir Geylani’nin Düşünceleri | 317- Mevlana’nın Dönüşündeki Hinduizm Bağlantısı | 318- Gelmiş Geçmiş En Büyük 13 Tanrı | 319- Dünyada ve Türkiye’de Dini İnanç Oranları ve Analizi | 320- 282 Maddelik Hammurabi Kanunlarının Dinlere Aktarılması; 321- Hammurabi Kanunları ile Tevrat, İncil ve Kur’an Metinlerinin Karşılaştırılması ve Benzerleği, 322- 282 Maddelik Hammurabi Kanunları’nın Tamamı ve Önemli Maddelerin İşaretlenmesi | Kaynaklar

MASONLUK VE İLLÜMİNATİ (25. Bölüm: 6 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 2115 Kelime | 4 Görsel | 11 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
323- Masonluk ve Tapınakçılar | 324- Masonluğun Tarihi ve İllüminati | 325- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları | 326- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı | 327- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları | 328- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı | Kaynaklar