BU SİTE NEDİR?

7 kitap ve bu 7 kitabın içinde olan 32 bölüm ve/veya 55 akademik makalenin ve diğerlerinin gösterimi. Hemen aşağıda 7 kitap olarak gösterilenler kitapların ‘içindekiler’ kısmı olmayıp sadece ana bölümlerinin gösterimidir: Kitapların içindekiler kısmı için anasayfada uzunca gösterilmiş olan bölümlerin içindeki konulara -418 konuya- bakınız.

 

1. Kitap: “Makro ve Mikro Fizik: Big Bang’den Günümüze Kadar”

Bu kitap sitedeki ilk 7 bölümün birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 63 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼230 sayfadır.
1. Bölüm: Temel Fizik <https://www.mutlakbilim.com/temel-fizik/> (4 tane akademik makalenin birleşimidir)
2. Bölüm: Astro Fizik: Makro Fizik <https://www.mutlakbilim.com/makro-fizik/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
3. Bölüm: İzafiyet Kuramı: Özel ve Genel Görelilik <https://www.mutlakbilim.com/izafiyet-kurami/> (1 tane akademik makale barındırır)
4. Bölüm: Kuantum: Mikro Fizik <https://www.mutlakbilim.com/kuantum/> (5. bölümle beraber 2 tane akademik makalenin birleşimidir)
5. Bölüm: Çoklu Evrenler: Şişme ve Paralel Evrenler <https://www.mutlakbilim.com/sisme-ve-paralel-evrenler/>
6. Bölüm: Özel Fizik <https://www.mutlakbilim.com/ozel-fizik/> (1 tane akademik makale barındırır)
7. Bölüm: Ekstrem Fizik <https://www.mutlakbilim.com/ekstrem-fizik/> (Kitap incelemesi olup kitap özetidir)

 

2. Kitap: “Canlıların ve İnsanın Fosillerle ve Modellerle Kronolojik Evrimi: Dünyanın Varlığından Günümüze Kadar”

Bu kitap sitedeki 8. bölümdür (9-12 arası bölümler ektir): Kitap tamamlanmıştır: 33 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼600 sayfadır.
8. Bölüm: Bölüm ismi kitabın ismiyle aynı <https://www.mutlakbilim.com/canlilarin-ve-insanin-fosillerle-ve-modellerle-kronolojik-evrimi-dunyanin-varligindan-gunumuze-kadar/> (5 tane akademik makalenin birleşimidir)
9-12 arası bölümler biyoloji ve insan bağlamında -seçilmiş bilgiler bazında- kitabın sonuna -∼70 sayfalık küçük ölçekteki- eklerdir, eklemeleridir. Kitabın aslı 8. bölümdür.
9. Bölüm: Genetik: DNA ve RNA <https://www.mutlakbilim.com/genetik-dna-ve-rna/>
10. Bölüm: Biyolojiden Seçilmiş Konular <https://www.mutlakbilim.com/biyolojiden-secilmis-konular/> (1 tane akademik makale barındırır)
11. Bölüm: Beyin ve Bilinç <https://www.mutlakbilim.com/beyin-ve-bilinc/> (1 tane akademik makale barındırır)
12. Bölüm: Parapsikoloji <https://www.mutlakbilim.com/parapsikoloji/> (Kitap incelemesi olup kitap özetidir)

 

3. Kitap: “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 1. Cilt”

Bu kitapta tüm dünyayı etkilemiş en önemli kadim dini inançlar işlenmiştir ve bunların Tevrat, İncil ve Kur’an’daki izleri ortaya konmuştur.
Bu kitap sitedeki 13-17 ile 21-25 arası bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 136 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼500 sayfadır.
13. Bölüm: İlk İnsanların Tarihi ve İnançları <https://www.mutlakbilim.com/ilk-insanlarin-tarihi-ve-inanclari/> (1 tane akademik makale barındırır)
14. Bölüm: Harvard Üniversitesi Profesörü Gönül Tekin’den Antik Mezopotamya İnançları ve Günümüze Etkileri ile Tevrat, İncil ve Kur’an’dan Seçmeler <https://www.mutlakbilim.com/harvard-uni-si-prof-gonul-tekinden-antik-mezopotamya-inanclari-ve-gunumuze-etkileri/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
15. Bölüm: Sümerler ve Antik Mezopotamya İnançları <https://www.mutlakbilim.com/sumerler-ve-antik-mezopotamya-inanclari/> (4 tane akademik makalenin birleşimidir)
16. Bölüm: Mısır Mitolojisi <https://www.mutlakbilim.com/misir-mitolojisi/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
17. Bölüm: Hinduizm İnançları <https://www.mutlakbilim.com/hinduizm-inanclari/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
21. Bölüm: Zerdüştlük, Sabiilik ve Manihanizm <https://www.mutlakbilim.com/zerdustluk-sabiilik-ve-manihanizm/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
22. Bölüm: Türkler ve Türk İnançları <https://www.mutlakbilim.com/turkler-ve-turk-inanclari/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
23. Bölüm: Seçilmiş Bazı İnançlar ve -izm Akımları Hakkında <https://www.mutlakbilim.com/secilmis-bazi-inanclar-ve-izm-akimlari-hakkinda/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
24. Bölüm: Seçilmiş Dinsel Bilgiler, Dünyada Din Hakkında Grafikler ve Hammurabi Kanunları <https://www.mutlakbilim.com/secilmis-dinsel-bilgiler-dunyada-din-hakkinda-grafikler-ve-hammurabi-kanunlari/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
25. Bölüm: Masonluk ve İllüminati <https://www.mutlakbilim.com/masonluk-ve-illuminati/> (1 tane akademik makale barındırır)

 

4. Kitap: “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 2. Cilt”

Bu kitapta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet işlenmiştir ve Tevrat, İncil ve Kur’an’ın önceki kadim inançlarla benzerlikleri ortaya konmuştur.
Bu kitap sitedeki 18, 19 ve 20. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 70 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼210 sayfadır.
18. Bölüm: Yahudilik <https://www.mutlakbilim.com/yahudilik/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
19. Bölüm: Hıristiyanlık <https://www.mutlakbilim.com/hiristiyanlik/> (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
20. Bölüm: İslamiyet <https://www.mutlakbilim.com/islamiyet/> (4 tane akademik makalenin birleşimidir)

 

5. Kitap: “Tevrat, İncil ve Kur’an’ın Analizi”

Bu kitapta Tevrat, İncil ve Kur’an baştan sona ele alınmış, en önemli maddeleri seçilmiş ve bunların diğer tüm inançlarla -karşılaştırmalı dinler tarihi veya birbirleriyle benzerlikleri bazında- teolojik analizi ile bilimsel analizi yapılmıştır.
Bu kitap sitedeki 26, 27 ve 28. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 37 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼350 sayfadır.
26. Bölüm: Tevrat’ın Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi <https://www.mutlakbilim.com/tevratin-secilmis-en-onemli-maddeleriyle-ozeti-ve-analizi/> (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)
27. Bölüm: Yeni Ahit (incil)’in Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi <https://www.mutlakbilim.com/yeni-ahit-incilin-secilmis-en-onemli-maddeleriyle-ozeti-ve-analizi/> (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)
28. Bölüm: Kur’an’ın Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi <https://www.mutlakbilim.com/kuranin-secilmis-en-onemli-maddeleriyle-ozeti-ve-analizi/> (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)

 

6. Kitap: “Felsefe Tarihi ve İslam’a Yansımaları”

Bu kitap Doç. Hasan Aydın’ın sunumlarının şahsımca -düzenli ve disipliner bir şekilde- yazı diline dökülmesidir; terimlerin açıklamaları ve dipnotlardaki eklemeler de şahsıma aittir. Bu kitapta kadim ve modern filozoflarla felsefe, felsefenin İslam’daki izleri ve -izm akımlarına değinilmiştir.
Bu kitap sitedeki 29. bölümdür: Kitap tamamlanmıştır: 25 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼170 sayfadır.
29. Bölüm: Felsefe Tarihi ve İslam’a Yansımaları <https://www.mutlakbilim.com/felsefe-tarihi-ve-islama-yansimalari/> (Eklemeler olduğundan 6 tane akademik makale barındırır)

 

7. Kitap: “Sorularım, Düşüncelerim ve Anket”

Bu kitapta 202 kişiye yaptığım -bilim, ı̇nanç ve felsefe’de cevabı net bilinmeyen kendime ait- 30 soruluk bir anketin sonuçları, yine kendime ait düşündürüp beyin açacak 68 tane soru ile sesli düşüncelerim vardır.
Bu kitap sitedeki 30, 31 ve 32. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır (Bu küçük bir cep kitabıdır): ∼120 sayfadır.
30. Bölüm: Gerçeği Arayanlar: Bilinmeyene Yolculuk Anketi’nin Sonuçları (202 Kişinin Katıldığı 30 Soru) <https://www.mutlakbilim.com/gercegi-arayanlar-bilinmeyene-yolculuk-anketinin-sonuclari/> (1 tane akademik makale barındırır)
31. Bölüm: Soruların Devamı (68 Soru) <https://www.mutlakbilim.com/sorularin-devami/>
32. Bölüm: Kendime Ait “Sesli Düşüncelerim” <https://www.mutlakbilim.com/kendime-ait-sesli-dusuncelerim/>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.