BU SİTE NEDİR? | ÖNSÖZ | İÇİNDEKİLER

 


 

İÇİNDEKİLER

 

1. KİTAP: “MAKRO VE MİKRO FİZİK: BİG BANG’DEN GÜNÜMÜZE KADAR”

TEMEL FİZİK
1- Big Bang’den Günümüze: Geçmişe Kısa Bir Yolculuk (Konunun hazırladığım Videosu)
Big Bang Patlaması
Zaman ve Işığın Oluşumu
İlk Oluşan Dev Galaksiler ve Dev Yıldızlar
Dev Yıldızların Patlamasıyla Diğer Elementlerin Oluşması
Yıldızların ve Nebulaların Oluşumu
Kara Deliklerin Oluşumu
Samanyolu Galaksisi’nin Oluşumu
Atomu ve Galaksileri Bir Arada Tutan Kuvvetler
Güneş’in Oluşumu
Dünya’nın Oluşumu
2- Galaksiler, Yıldızlar, Güneş ve Dünya Hakkında
3- Evren Hakkında
4- Kainatın Sonu Nasıl Olacak? (Big Crunch ve Big Rip Teorileri)
5- Atom, Parçacıklar ve Evrendeki 4 Temel Kuvvet
6- Kuarklar ve Kuark-Gluon İlişkisi
7- Cern Deneyi: Madde ve Antimadde
8- Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Fon Işıması)
9- Elektromanyetik Tayf
10- Evrenin Toplam Enerjisi “Sıfırdır”
ASTROFİZİK / MAKRO FİZİK
11- Asimetriklik: Evrenimiz Düzensizdir
12- Fizik Hakkında Birtakım Bilgiler
Big Bang’den Önce Ne Vardı! Sorusu
Bir İnsanın Enerjisi 30 Tane Hidrojen Bombası Patlamasına Eşittir
Dünya Benzeri Gezegen Sayısı Tahminen Kaçtır?
Güneş’ten Sonra Dünya’ya En Yakın Yıldıza Ulaşma Süresi
13- Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında
E=Mc2 Nedir ve Neden Önemlidir?
Einstein, Newton’un Sonunu Hazırladı! Klasik ve Göreli Fizik
14- Evren Hakkında İlginç Bilgiler ve Ay’ın Oluşumu
15- Evrenin Oluşumu (Kısaca 8 Adımda!)
16- Entropi: Evren Neden Oluştu? Big Bang Neden Patladı? Evrendeki Düzen Nasıl Oluştu?
17- Evren Nasıl Genişler?
18- Evrenimizde Boşluk Var Mıdır? Maddeler Gerçekte Katı Mıdır? Evrenimizin “Öz” Yapısı Nasıldır?
19- Evrenin Şekli Nasıldır!
20- Fizikteki Mükemmel 3’lü: Hareket, Mekan ve Zaman Hakkında Sıradışı Bilgiler
21- Takyon Işık Hızından Hızlı Mı? Düşünce Gücü (?)
İZAFİYET KURAMI: ÖZEL VE GENEL GÖRELİLİK
22- Özel Göreliliğin Kısaca Özeti
23- Genel Göreliliğin Kısaca Özeti: “Evrenin Şekli, Kütleçekimi, Zaman”
24- Kesin Gerçeklik Var Mıdır? Özel ve Genel Görelilik
25- İzafiyet Kuramı: Zaman Aslında Akmamaktadır, Donmuştur
26- Biz Neden Hareket Ediyoruz?
27- Evrende Sabit Bir Zamanın Olmayışı: Zamanların Kayması
28- Newton’un Kafasına Elma Düşmedi, Newton Hareket Ederek Elmaya Değdi
KUANTUM / MİKRO FİZİK
29- Kuantum: Çift Yarık Deneyi
30- Kuantum: Gecikmiş Seçim Deneyi (Atom altı parçacıklar için, yeni bir geçmiş oluşturabiliriz!)
31- Kuantum Silici Deneyi (Atom altı parçacıklar için, geçmiş silinerek yeni bir geçmiş oluşturulabilir!)
32- Hiçbir Şeye Gerçek Anlamda Dokunamayız: Parçacık ve Kuantum
33- Kuantumda Belirsizlik İlkesi: Aslında Her Şey Şekilsiz ve Belirsizdir
34- Kuantumda Olasılık Dalgaları: Evrenimiz Olasılıklardan İbarettir
35- Kuantumda Geleceğin Geçmişi Etkilemesi
36- Kuantumdaki Bağlantılar: Bir Hareket Diğer Hareket Sayesinde Oluşur
37- Kuantum: Etrafımızdaki Görüntüler Nasıl Oluşuyor?
38- Kuantum: Görüntülerin Oluşumunun Temeli ve Özü Nedir!
39- Kuantumun Geçmiş ve Gelecek Yorumu
40- Kuantumda Her Şeyin Birbirini Etkilemesi
41- Kuantumda Hiçbir Madde Bağımsız Değildir: “Dolanıklılık”
ÇOKLU EVRENLER: ŞİŞME VE PARALEL EVRENLER
42- Çoklu Evrenler: Paralel Evrenler ve Şişmeye Dayalı Evrenler Nedir?
43- Paralel Evrenler
ÖZEL FİZİK
44- İnflation Patlaması: Big Bang’in Yanında Cüce Kaldığı Sıradışı Bir Patlama! Evrendeki Her Şey Tesadüf Eseri Oluştu (Konunun hazırladığım Videosu)
45- Kainat 10 Kiloluk Bir Maddeden Oluştu (Konunun hazırladığım Videosu)
46- Evrenin Genişlemesinin Asıl Sebebi: Demir Küre Deneyi (Konunun hazırladığım Videosu)
47- Karanlık Enerji ve Karanlık Madde Nedir?
48- Higgs Alanı veya Tanrı Parçacığı Nedir?
49- Işık Hızı’na Ulaşırsak Işık Nasıl Gözükür?
50- Renk Nasıl Oluşur?
51- Maddeler Sıfır Kütleli ve Sıfır Boyutludur, Maddelerde Kütle ve Hacim Yoktur
52- Yoktan Var Etmek Yanlıştır! Çünkü
53- Dünya’nın Sonu Ne Zaman Olacak! (Bilimsel Kıyamet)
54- Süpersicim Kuramı İle Her Şeyin Birleştirilmesi
55- Süpersicim M-Kuramı’ndaki Diğer Boyutlar Ne İşe Yarar?
EKSTREM FİZİK
56- Hiçliğin Matematikte Açıklanması (Konunun hazırladığım Videosu)
57- “Yaratma” Diye Bir Şey Var Mıdır?
58- Hiçlik, Varlık ve Kainat Üzerine Derinlemesine Analiz (Konunun hazırladığım Videosu)
59- Evrenimiz Hiçlikten Doğmuş Olabilir Mi?
60- Benlik: Ben Gerçekten Var Mıyım? (Konunun hazırladığım Videosu)
61- Neden Varız? Varoluş Gizemine Matematiksel Bir Bakış: Platon ve Pisagor Düşüncesi
62- Varoluş: Neden Varız?: Spinoza’dan Enformasyona, Axiarchism’den Panpsişizme
63- Neden Hiçbir Şey Olmayacağına Bir Şey Var?

 

 

2. KİTAP: “EGBİPA” (Evrim, Genetik, Beyin, Bilinç ve Parapsikoloji)

CANLILARIN VE İNSANIN EVRİMİ: DÜNYANIN VARLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR
Canlıların Evrimi
64- Dünya’nın Oluşumu ve Evrim Hakkında Ön Bilgiler
65- ~4 Milyar Yıl Önce “Canlı-Cansız Arası Form Oluştu”
66- ~3 Milyar Yıl Önce “İlk Canlı Olan Bakteri Oluştu”
67- ~650 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvansal Hücre Kolonileri Oluştu”
68- ~630 Milyon Yıl Önce “Canlıların İlk Formları/Ataları Oluştu”
69- ~600 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvanlar Oluştu”
70- ~550 Milyon Yıl Önce “Balıkların Ataları Oluştu”
71- ~520 Milyon Yıl Önce “İlk Balıklar Oluştu”
72- ~375 Milyon Yıl Önce “Hayvanlar Sudan Karaya Geçti”
73- ~315 Milyon Yıl Önce “Sürüngenler Oluştu”
74- ~275 Milyon Yıl Önce “Memelilerin Atası Oluştu”
75- ~160 Milyon Yıl Önce “Gerçek Memelilerin İlk Ortak Atası Oluştu”
76- ~70 Milyon Yıl Önce “Dünya’ya Göktaşı Çarptı ve Çoğu Tür Yok Oldu”
77- ~55 Milyon Yıl Önce “İnsanları Oluşturacak Olan Primatlar Oluştu”
78- ~47 Milyon Yıl Önce “İnsan Türüne Gidecek Olan Primat Türü”
79- ~40 Milyon Yıl Önce “İlksel Maymunsular Oluştu”
80- ~10 Milyon Yıl Önce: “İki Ayak Üstünde Durmaya Meğilli Hominidler Oluştu”
Sırasıyla İnsanın Evrimine Giden Fosiller
81- ~47 Milyon Yıl Önce (Darwinius masillae)
82- ~35 Milyon Yıl Önce (Aegyptopithecus zeuxis)
83- ~29 Milyon Yıl Önce (Saadanius hijazensis)
84- ~18 Milyon Yıl Önce (Proconsul africanus)
85- ~13 Milyon Yıl Önce (Pierolapithecus catalaunicus)
86- ~7 Milyon Yıl Önce (Sahelanthropus tchadensis)
87- ~3,2 Milyon Yıl Önce “Ayakta Durabilen Lucy” (Australopithecus afarensis)
İnsan Türleri
88- ~2 Milyon Yıl Önce “İlk İnsan Türü (Homo Habilis)” Oluştu
89- 1,9-1,4 Milyon Yıl Öncesi Aralık (Homo Ergaster)
90- 1,9 Milyon – 300 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Erektus)
91- 300-28 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Neandertalensis)
92- ~200 Bin Yıl Önce “Ve Nihayet Günümüz İnsanı Oluştu” – (Homo Sapiens) 200-50 bin yıl öncesi aralık ve (Homo Sapiens Sapiens) 50 bin yıl önce ve günümüz
93- Bu İnsan Türlerine Benzer Olarak Aralarda Başka Türler veya Alttürler de Yaşadı: (Homo rudolfensis, georgicus, antecessor, cepranensis, heidelbergensis, rhodesiensis, sapiens idaltu, floresiensis)
94- İnsan’ın Beyin Hacminin Artması
95- İnsanın Evriminin 25 Milyon Yıllık Gösterimi
96- Beyin ve Gözün Oluşumu
GENETİK: “DNA ve RNA”
97- RNA: Rna’dan İlk Hücreye ve Günümüze Yolculuk
98- DNA: Deoksiribo Nükleik Asit
99- DNA’nın Yapısı: Bütün Canlılar DNA’dır
100- DNA’nın Değişmesiyle Yeni Bir Canlı Türünün Oluşması
SEÇİLMİŞ BAZI KONULAR
101- Neden İnsanlar %95 Oranında Sağ Elini Kullanır?
102- Teori, Kanundan Daha Büyüktür
103- Yaşamın Serüveninin Tablosu!
104- 65 Milyon Yıl Önce Dünya’ya Çarpan Dev Göktaşı
105- Canlıların İlginç Özellikleri
106- Hücrelerimiz Hakkında İlginç Bilgiler
107- Evrim Fikrini İlk Olarak Ortaya Atan, İslam Değil; Yunan Filozoflarıdır
108- İlginç Cinsel Bilgiler
109- Tıptaki Birtakım Bilimsel Gelişmeler
BEYİN ve BİLİNÇ
110- Sağ ve Sol Beyin Özellikleri
111- Bizi Bilinç Değil Bilinçaltı Yönetir
112- Evrensel Bilinç ve Düşünce Üzerine
113- İnsanın Bilinçaltı ve Evrensel Bilinçaltı: “Düşüncelerimiz Boşa Gitmiyor”
114- Dejavu Neden Olur?
115- Zeka Kapasitemiz Hakkında ve Beynimizin %5’ini Değil %100’ünü Kullanırız
116- Aklımıza Takılan Sorunlardan Nasıl Kurtuluruz?
116x- Beyin Hakkında 4 Uzmanın Söyledikleri
PARAPSİKOLOJİ
117- Parapsikolojik Kavramların Tanımları
118- Klervoyans: Uzaktan Hissetme / Ayan Olma ve Uzaktan Görme / Durugörü
119- Telepati, Prekognisyon, Telekinezi ve Size Bakıldığını Hissetme
120- Telepati ve Duru Görü Deneyleri
121- Prekognisyon / Önsezi: Zamanda Algılama, Geleceği Görme
122- Psikokinezi: Canlı Organizmalarla Zihinsel Etkileşim
123- Alan Şuuru / Kitlesel Zihin ve Evrensel Büyük Şuur: “Kitlesel Düşünceler Bir İnsanın Hareketlerine Yön Verebilir”

 

 

3. KİTAP: “DÜNYA DİNLERİ VE BENZERLİKLERİ: İLK İNANÇLARDAN GÜNÜMÜZE KADAR”

İLK İNSANLARIN TARİHİ ve İNANÇLARI
124- İlk İnsanların Dinsel İnançları ve “Sağ” Kavramı
125- MÖ 50.000 İle 10.000 Tarihlerinde Din Kavramı: Göğe Yükseliş ve Dinsel Köprü
126- MÖ 10.000 ve Sonrası: Tarıma Geçiş ve Hayvanların Evcilleştirilmesi
127- MÖ 10.000’den MÖ 3.000’e: Topraktan Oluşan İnsan, Yeni Yıl, Hacer-ül Esved
127x- Göbeklitepe
HARVARD ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRÜ GÖNÜL TEKİN’DEN: ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (Bölümün Hazırladığım Videosu)
128- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
129- Mezopotamya İnançlarının Yayılması
130- Noel’in/Yılbaşının Kökeni
131- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
132- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
133- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni
134- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
135- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi)
136- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı
137- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir!
138- Hıdırellez’in Kökeni
139- Tektanrılılığa Geçiş
140- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah
141- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
142- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?)
143- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
144- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek)
145- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi
146- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
TEVRAT, İNCİL ve KUR’AN’DAN SEÇMELER
147- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler
148- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı
149- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı”
150- İncil’de İnanna’nın İzleri
151- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu”
SÜMERLER VE ANTİK MEZOPOTAMYA İNAÇLARI
152- Sümerler Kimdir?
153- Sümer Tabletlerinin Derinlemesine Analizi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) (Bu Alt Bölümün Hazırladığım Videosu)
154- Sümer Kil Tabletlerindeki Metinlerle Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Metinlerin Benzerliği
155- Çamurdan Yapılan Âdem (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
156- Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
157- Tufan Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
158- Sümer Tabletlerindeki Çoban
159- Hüd Hüd Kuşu ve Sultan Belkıs Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
160- Sümer’deki Dilmun Cenneti (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
161- Adapa Efsanesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) (Konunun Hazırladığım Videosu)
162- Sırat Köprüsü ve İsa’nın Dağdaki Vaazı
163- Sümerlerde Gılgamış Destanı (Özet)
164- Sümerlerde Yer’in ve Gök’ün Yaratılışı (Giriş) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
165- Sümerlerde Yaratılış Hikayesi ve Qannes/Adapa, Balık İnsandan Hz. Yunus’a, Dummuzi’den Hz.İsa’ya, İnanna’nın İştar ve Kubaba’ya Dönüşmesi, Nannar, Utu ve Ningirsu (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
166- Sümerlerdeki Önemli Nüanslar (Göbeklitepe, Dummuzi, İnanna’dan Anne’ye, Dünyadaki Yüksek Enerji Alanlarının Kutsallaştırılması) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
167- El-Eli-Elios-İlyas
168- 12 Sayısının Önemi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
169- Camiler Aslında Sümer Yapıları Mı? ve Sümerce’den Türkçe’ye Etimolojik Benzeşmeler
170- Sümerolog M. İlmiye Çığ’dan Din Hakkında Bilgiler (Kur’an’daki Analizi)
171- Sümerler; Gökyüzü, Cennet-Cehennem, Ağlama Duvarı ve Nevruz’un Kökenleri (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
172- Ariler (Aryanlar): Dinlerin Gidişatına Yön Vermiş Bir Kavim
173- Sümer, Aryan ve Samilerin Kökeni Nedir? Araplar Aslında Hintli Midir?
174- Cennet ve Cehennem’in Tarihsel Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
175- Cennetteki Irmakların Kökeni
176- Bayanlarda Örtünmenin Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
177- Son Buzul Çağı, Sümer’de Büyük Tanrılar, Evrenin ve İnsanın Yaratılışı ve Kalp Gözü Kavramı (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
178- Kur’an’da Kalp
179- Sümer-Akad-Babil; Günah Çıkarma, Işık, Şeytan, Yeni Yıl (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
180- Sümer-Babil; 6 Günde Yaratılan Dünya ve “6” Rakamının Gizemi
181- Babil İnançlarının Dinlere ve Günümüze Etkisi ve Babil Kulesi (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
182- Dinlerde Kadın’ın Tarla Gibi Gözükmesi
MISIR MİTOLOJİSİ
183- Antik Mısır Hakkında Öncül Bilgiler (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
184- Mısır Mitolojisi; Yaratılış, Atum, Ra, Osiris, Ptah ve Diğer Tanrılar ve de Kalp-Ruh-Akıl-Söz Bağlantısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
185- “Aton, Ey Sen Tek Tanrı, Senin Dışında Başka Tanrı Yok” – Günah-Sevap Terazisi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
186- Tek Gözlü Horus ve Görünmez Amon Tanrısı (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
187- MÖ 5000-1000 Aralığında Hermetizm’in Dinlere Katkıları (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
HİNDUİZM İNANÇLARI
188- Hinduizm Hakkında Öncül Bilgiler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
189- Vedizm Dini
190- Brahmanizm Dini (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
191- Hinduizm Dininin Temelleri; “Her Şeyden Önce O Vardı; O, Birdir” İnancı (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
192- Budizm’in Kökenleri
193- Hinduizm, MÖ 1000-500; Puruşa, Muni ve Cennet’teki Huriler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
194- Sidarta Gatoma Buda ve Budizm (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
195- Hinduizm Panteizminden Vahdet-i Vücut’a Dönüşüm (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
196- Şihizm – Konfüçyüsçülük – Taoizm
Hinduizm’de Yoga, Meditasyon, Mantra, Namaskar – Hinduizm’den İslam’a Antropolojik Benzerlikler: Yoga ve Namaskara’nın İslam’a ve Namaz’a Etkileri vd.
197- Yoga’nın Kökeni ve Anlamı
198- Yoga ve Meditasyon’un İslam’a, Tasavvuf’a ve Nakşibendilik’e Aktarılması
199- Mantralar ve Kelime-i Şehadet Benzeri Bir Cümle
200- Hinduizm İnancındaki Surya-Namaskar ile İslam’daki Namaz Benzerliği
201- Surya Namaskar (Kur’an’daki Analizi)
YAHUDİLİK
202- Hz. İbrahim Aslında Bir Mısır Firavunu Mu? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
203- Hz. Musa Gerçekte Kimdir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi)
204- Musa Kızıldeniz’i Yardı Mı? Gerçek Ne Olabilir? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
205- İsrail Bayrağı’ndaki Sembolün Kökeni Nedir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi)
206- Yahudilik ve Hz. İbrahim’in Kökeni Hakkında Görüşler
207- Semavi Dinlerdeki Hz. İbrahim Nereli ve Kimdir?
208- Tek Tanrılı İnanç; Hz. İbrahim’den Önce Zaten Vardı (Marduk – Hubal)
209- Yahudi Tarihi Yalan Mı?
210- Tevrat 500 Senede Yazılmıştır! (İncil’deki Analizi)
211- Eski Kralların ve Eski Peygamberlerin Uzun Yaşaması Bağlantılı Mı? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
Tevrat’tan Seçmeler
212- Tevrat’ın Tanrısı’nın İnsan Gibi Olması
213- Tevrat’ta Tek Tanrı Mı Var?
214- Tevrat’ın Tanrısı Sadece İsrailliler’in Mi Tanrısı?
215- Tevrat Hangi Sürgünü Anlatıyor
216- Tevrat’taki Bayram(lar) Marduk Bayram(lar)ı Mı?
217- Kurban ve Sunu
218- Levhalar, Ahit Sandığı, Tanrının Evi/Çadırı, Kabe Perdesi (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
HIRİSTİYANLIK
219- Musevilik ve Hıristiyanlık Hakkında Bilgiler
220- Hz. İsa’nın Üyesi Olduğu Gizli Tarikat Nedir? (Kur’an’daki Analizi)
221- Hristiyanlık’ın Eski İnançlarla Benzerliği (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
222- Hristiyanlık’taki Üçlemenin 4 Büyük Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
223- İsa, Meryem ve Tanrı Üçlemesinin Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
224- Hristiyanlık’taki Kilit Noktalar (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
225- İncil’de İsa’nın Mucizeleri
226- İncil’deki Armageddon Savaşı İle Bhagavad-Gita’daki Dünya Savaşı’nın Benzerliği (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
İncil’den Seçmeler
227- İncil’de “Görüm”
228- İncil’de “İnsan(sı) Tanrı”
229- İncil’de Bölgesel “İsrail Tanrısı”
230- İncil’de “Mesih”
231- İncil’de “Çifte Tanrı veya Çoktanrı”
232- İsa, Halka Mucize Niye Göster(e)miyor!
İSLAMİYET
233- Kabe’nin Derin Analizi
234- Kâbe’den Önceki ve Benzer İbadethaneler
235- Kâbe’nin Ticaret ve Tapınım İlişkisi
236- Kâbe Tarikatı
237- Hindu İnançlarla Kâbe İlişkisi
238- Kâbe Tapınağı İle Hindu Tapınakları Arasındaki Benzerlikler
239- Hacer-ül Esved ve Sanghey Ashweta ilişkisi
240- Zem-Zem Suyu ve Ganj Nehri İlişkisi
241- Tavaf
242- Hac Sırasında Dikişsiz Elbise (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
243- Tarihi Kayıtlara Göre Kâbe
244- Museviliğe ve Tevrat’a Göre Kâbe
245- Büyük İslam Tarihçisi Buhari’ye Göre Kâbe (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
246- Büyük İslam Tarihçisi Taberi’ye Göre Kâbe
247- İslam ve Kur’an’a Göre Kâbe
248- İslam’dan Önce İbrahim ve Kâbe Hakkında Çeşitli Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
249- İslam Sonrası Kâbe İçerikli Bazı Sözler (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi)
250- Tevrat ve İncil’de Hacer-ül Esved’in İzleri
251- Hz. Muhammed’in Yardımcıları ve Yemen’li Rahman (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
252- İslam’ın İçindeki Alevilik ve İsmaililik – Alevilik Tarihi
253- İsmaililik’te Şeyhlik
254- İsmaili Öğretisi
255- Hasan Sabbah ve İsmaililik
256- Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, İslam ve İsmaililik
257- İsa’nın Fakir Askerleri ve Tapınak Şovalyeleri
258- Allah Sözcüğün Etimolojik Oluşumu
259- Hz. Muhammed’in Ölümü
260- Hz. Muhammed’in Hocası Nevfel Kimdir? Eşi Hatice Kimdir?
261- İslam, Kur’an ve Hz. Muhammed Hakkında Bilgiler (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Analizi)
262- İncil’de Hz. Muhammed’den Bahsediliyor Mu? (İncil ve Kur’an’daki Analizi)
263- “Amin” Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
264- İslam Dininin Mezhepleri
265- Nuh’un Gemisi Sular Çekilince Nereye Oturdu? Cudi Dağı Mı? Ağrı Dağı Mı?
266- Hz. Muhammedin Ücretsiz Savaş Eğitimi Vermesi (Kur’an’daki Analizi)
267- Hz.Muhammed’in Hayatındaki Kilit Noktalar – Kur’an Nasıl Yazıldı/Oluşturuldu
268- Kur’anda Birbirine Karışmayan Sular ve Kaptan Kusto’nun Kökeni
269- İslam’dan Önce Namaz ve Oruç
270- İslam’daki Resim, Heykel Ve Köpek Yasağı: Hz.Muhammed’in Resmini Çizdirmemesi
271- Kur’an Alkol İçin Ne Diyor?
ZERDÜŞTLÜK, SABİİLİK ve MANİHANİZM
272- Zerdüşt’ün Mazdeizm İnancı (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
273- Mö 200 Sabiilik Dini ve O’nun Hrisitiyanlık-İslam’a Kattıkları (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
274- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Işık-Karanlık Dualitesi
275- Sabiilik’te Gün İsimlerinin Dinsel Oluşumu
276- Ms 200 Manihanizm Dini ve İslam Dini Arasındaki Benzerlikler (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
277- “Ben Son Peygamberim” Diyen Mani
278- Mecusilik İnancı (İncil’deki Benzerliği/Analizi)
279- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Herkesin “Ben Son Peygamberim” Demesi!
TÜRKLER ve TÜRK İNANÇLARI
Türklük, Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi Hakkında
280- Bereketli Altın Kuşak ve Turan Zemin (Asya)
281- En Eski Türk Kavimleri
282- “Türk” Kelimesinin Anlamı ve Türkiye
283- Türklerin Fiziki Dış Görünümü Nasıldır?
284- Mitoloji Nedir?
285- Türklerin Mitolojileri Nasıldı?
286- Türklerin En Eski Miti / Destanı: Yaradılış Destanı
287- Tengricilik, Gök Tanrı ve Kutsal 7
288- Alp Er Tunga, Türk Kelimesinin Anlamı, Cermen’ler, Asena/Bozkurt ve Ergenekon Destanları ve de Nevruz
289- Altın Elbiseli Adam ve Türklerin İlk Yazısı
290- 1. Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (643-705 Yılları)
291- 2. Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (705-720 Yılları)
DÜNYA’NIN DİĞER MİTOLOJİLERİ, İNANÇLARI ve DİNLERİ
292- Şamanizm
293- Mayalar
294- Avrupa Megalit İnancı
295- Hititler
Antik Yunan Mitolojisi
296- Altın İnsanların Cennetten Kovulması
297- Dionysos Tanrısı
298- Gnostik İnançlar: Gnostisizm
299- Ezidilik / Yezidilik Dini: Simurg Kuşu’ndan Tavus ve Anka Kuşlarına
300- Ezoterizm İnancı: Farkındalık Ve Kendini Bilmek
301- Platonculuk ve İskenderiye Kültürü
302- Bahailik Dini
303- Deizm, Ezoterizm, Agnostisizm, Panteizm, Spiritüalizm, Materyalizm, Dualizm, İdealizm, Determinizm ve Ökültizm
DİĞER KONULARLA BAĞLANTILI SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER
304- Dini İnançlar Neden Oluşur?
305- Prof. İlhan Arsel’in “Dinler Hikayedir” Yorumu
306- Tektanrılılığın Tarihsel Oluşumu
307- Babil İnançlarının ve Babil Kardeşliği Örgütünün Günümüz Dünyasına Etkileri
308- Bayraklardaki Gökyüzü Simgelerinin Kökeni
309- Zeus Tanrısı Nasıl Oluştu ve Kökeni Nedir? “God” Kelimesinin Kökeni Nedir?
310- Ruh ve Reenkarnasyon Hakkında Bilgiler
311- İnanna ve Marduk Tanrılarının Başka Tanrılara Dönüşmesi
312- Kurban Kesmenin Kökeni
313- Piramitlerin Atası Tümülüsler Mi?
314- Mezar Taşlarında Yazan Soy Ağaçlarının Kökeni; Dikilitaşlar Mı? – Mayalar
315- Hallac-ı Mansur: “En-El Hakk – Ben Allah’tan İbaretim”
316- Abdülkadir Geylani’nin Düşünceleri
317- Mevlana’nın Dönüşündeki Hinduizm Bağlantısı
318- Gelmiş Geçmiş En Büyük 13 Tanrı
319- Dünyada ve Türkiye’de Dini İnanç Oranları ve Analizi
320- 282 Maddelik Hammurabi Kanunlarının Dinlere Aktarılması
321- Hammurabi Kanunları ile Tevrat, İncil ve Kur’an Metinlerinin Karşılaştırılması ve Benzerleği
322- 282 Maddelik Hammurabi Kanunları’nın Tamamı ve Önemli Maddelerin İşaretlenmesi
MASONLUK ve İLLÜMİNATİ
323- Masonluk ve Tapınakçılar
324- Masonluğun Tarihi ve İllüminati
325- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları
326- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı
327- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları
328- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı

 

 

4. KİTAP: “TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN’IN ÖZETİ VE ANALİZİ”

TEVRAT’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ
Tevrat’ın Kendinden Önceki Antik İnançlarla ve Sonraki İnançlarla ve de İncil ve Kur’an’la Karşılaştırılması, Benzerlikleri ve de Antropoloji, Etimoloji, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji Eşliğinde Bilimsel Analizi
329- Tevrat Nedir?
330- Yaratılış
331- Mısır’dan Çıkış
332- Levililer
333- Çölde Sayım
334- Yasa’nın Tekrarı
YENİ AHİT (İNCİL)’İN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ 344
İncil’in Kendinden Önceki Antik İnançlarla ve Sonraki İnançlarla ve de Tevrat ve Kur’an’la Karşılaştırılması, Benzerlikleri ve de Antropoloji, Etimoloji, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji Eşliğinde Bilimsel Analizi
335- İncil Nedir?
336- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kitaplarının, Anlam Bütünlüğünü Kaybetmeden, Seçilmiş En Önemli Maddelerinin Tek Bir Kitap Halinde Özet Olarak Sıralı Birleştirilmesi ve Analizi
337- Elçilerin İşleri | Pavlus’tan Romalılar’a Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup
338- Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup | Pavlus’tan Efesliler’e Mektup | Pavlus’tan Filipililer’e Mektup | Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup
339- Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Selanikliler’e İkinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup
340- Pavlus’tan Titus’a Mektup | Pavlus’tan Filimon’a Mektup | İbraniler’e Mektup | Yakup’un Mektubu
341- Petrus’un Birinci Mektubu | Petrus’un İkinci Mektubu | Yuhanna’nın Birinci Mektubu | Yahuda’nın Mektubu
342- Yuhanna’ya Gelen Vahiy (22 Bölümün Her Birinin Detaylı Bir Özeti)
343- Sözlük
344- Ekler
KUR’AN’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ
Kur’an’ın Kendinden Önceki İnançlarla ve Tevrat ve İncil’le ve de Sümer, Mısır, Hindu Gibi Antik İnançlarla, Mitolojilerle Karşılaştırılması, Benzerlikleri ve de Antropoloji, Etimoloji, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji Eşliğinde Bilimsel Analizi
345- Kur’an Nedir?
346- Hangi Meal Neden Seçildi? | Meal Hakkında Bilgiler | Yazardan Açıklama
347- Bakara | Al-i İmran | Nisa | Maide | En’am
348- A’raf | Enfal | Tevbe | Yunus | Hud
349- Yusuf | Ra’d | İbrahim | Hicr | Nahl
350- İsra | Kehf | Meryem | Taha | Enbiya
351- Hac | Mü’minun | Nur | Furkan | Şuara
352- Neml | Kasas | Ankebut | Rum | Lokman
353- Secde | Ahzab | Sebe’ | Fatır | Yasin
354- Saffat | Sad | Zümer | Mü’min | Fussilet
355- Şura | Zuhruf | Duhan | Casiye | Ahkaf
356- Muhammed | Fetih | Hucurat | Kaf | Zariyat | Tur
357- Necm | Kamer | Rahman | Vakıa | Hadid
358- Mücadele | Haşr | Mümtehine | Saff | Cum’a
359- Münafikun | Teğabün | Talak | Tahrim | Mülk
360- Kalem | Hakka | Mearic | Nuh | Cin | Müzzemmil | Müddessir | Kıyamet
361- İnsan | Mürselat | Nebe’ | Nazi’at | Abese | Tekvir | İnfitar | Mutaffifin
362- İnşikak | Büruc | Tarık | A’la | Ğaşiye | Fecr | Beled | Şems | Leyl
363- Duha | İnşirah | Tin | Alak | Kadir | Beyyine | Kaari’a | Tekasür
364- Hümeze | Fil | Kureyş | Kafirun | Nasr | Mesed | Felak | Nas
365- Sözlük

 

 

5. KİTAP: “FELSEFE TARİHİ VE İSLAM’A YANSIMALARI”

366- Antik Yunan Felsefesinin İslam’a Etkileri
367- Kindi, Halid b. Yezid, Harun el-Reşid, İbn Meymun, Pisagor, Plotinus, Heraklitos, Parmenides, Öklid, Batlamyus, Galileo Galilei, Hipokrat, Demokritos, Epikuros
368- Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman
369- Sokrates, Platon ve Aristoteles
370- Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd
371- Klasik İslam Düşüncesinde Tanrı Tasarımları
372- Ahmed b. Hanbel, Ebü’l Hasan Eş’ari, Hallac-ı Mansur, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Ebu Davud es-Sicistani
373- Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa
374- Nihilizm’in Modern Versiyonu: Postmodernizm
375- Gorgias, F. Nietzsche, S. Freud, K. Marx, I. Kant, G. Berkeley, Nasreddin Hoca
376- İslam Modernizmi ve Türkiye’deki Yansımaları
377- Fazlur Rahman, Cemaleddin Efgani, M. Abduh, Namık Kemal, M. A. Ersoy, Seyyid Kutub, 2. Abdülhamid, S. Nursi, Ebu Leheb, Ebu Cehil
378- Antik Yunan’dan İslam Felsefesine: Aşk ve Delilik
379- A. Schopenhauer, B. Spinoza, Thales, Empedokles, Homeros, Aristofanes, Galen
380- İslam Geleneğinde Bilgi Kuramı
381- Matüridi, R. Descartes
382- Felsefi Antropolojinin Işığında: Hz. Muhammed ve Kur’an
383- İslam Dünyasında Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu
384- Ebu Cafer el-Mansur, Şafii, Z. Er-Razi, İbn el-Salah, Ebü’l Hasan el-Amiri, Lokman Hekim, Hz. Davud, Hz. Süleyman
385- Laikliğin Felsefi Temelleri
386- Martin Luther, F. Bacon, N. Machiavelli
387- Ölüm Korkusu Karşısında, Felsefenin Tesellisi
388- I. Yalom, B. Russell, L. Tolstoy, M. T. Çiçero, Epiktetos
389- Tanrı ve Ahlak İlişkisine Felsefi Bir Yaklaşım
390- Protagoras, J. Locke, J. J. Rousseau, Aristippos, D. Hume, J. Bentham, J. S. Mill, C. Darwin

 

 

6. KİTAP: “ANKET, SORULARIM VE DÜŞÜNCELERİM”

391- Gerçeği Arayanlar: Bilinmeyene Yolculuk Anketi’nin Sonuçları (30 Soru)
392- Soruların Devamı (68 Soru)
KENDİME AİT “SESLİ DÜŞÜNCELERİM”
393- “Benim inancım şu…”
394- “Zıtlık nedir gerçekte var mıdır?”
395- “Sizce yaptığım bu dinsel antropoloji doğru mudur?”
396- “Zaman nedir? Zaman diye bir şey olmayabilir mi?”
397- “İnsan ve Evren”
398- Anlam ise: “Sen”sin
399- Var vardır, yok yoktur!
400- “Zıtlık diye bir şey yoktur.”
401- “Sorularla Dna’dan İnsana ve Evrene Dair Bir Değerlendirme”
402- “Evrenden seni alıp çıkarsak evren olmazdı.”
403- “Gerçek Nedir, Var Mıdır? Epistemolojiye Bilimsel Felsefik Bir Atıf”
404- “Zaman nedir?” Sorusunun Değerlendirilmesi
405- “Mutluluk” düşüncede mi başlar?
406- “Tüm Filozoflara Reddiye”
407- “Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir.”
408- “12 Boyutlu An-Perde Hipotezi”
409- “Bir şey her şeye bağlanabilir, her şey de bir şeye bağlanabilir.”
410- “Sonsuzluk Ağacı”
411- “Herkes birbirinin kurgusudur.”
412- “Mucize diye bir şey yoktur, her şey bir mucizedir.”
413- “Tüm olasılıklar olabilir”
414- “Her bir şey tamamen benzerdir, aynı zamanda da tamamen benzersizdir.”
415- “Sen kimsin?”
416- “Tanrı’nın zarı yoktur.”
417- “Hayatta bir anlam olsaydı hayat olmazdı.”
418- “Evet, her şey doğrudur, yanlış diye bir şey yoktur.”

 

KAYNAKLAR

4 Comments

  1. alpercadiroglu

    Hallac-ı Mansur (858-919/922) “En-el Hakk” (Ben Hakk’ım) yani insanın Allah’ın bir parçası olduğunu söylemiştir. Hakk, Allah’ın 99 isminden biridir. Hakk; Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan anlamına gelir. Bir bakıma bu söz Ben Allah’ım – Ben Allah’tan gayri değilim – Ben Allah’tan ibaretim – Ben Allah’a (Sevgili’ye) aitim diye de düşünülebilir.
    H. İbrahim Durgutluoğlu, “Hallâc-ı Mansûr (Kuddise Sirruh)”, Zuhur Dergisi, Sayı: 6, 26 Şubat 2011, http://www.zuhurdergisi.com/resimler/sayilar/23.pdf Erişim: Nisan 2018, s. 28-30.

  2. Berk Anıl ÜNAL

    Kitabınızı merak etmekteyim youtube kanalızı inceleme fırsatım oldu ama kitabı nasıl temin edeceğimi bulamadım mail adresim üzerinden iletişime geçmek isterim sizinle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.