Anasayfa

7 kitap ve bu 7 kitabın içinde olan 32 bölüm ve/veya 55 akademik makalenin ve diğerlerinin ön gösterimi. Hemen aşağıda 7 kitap olarak gösterilenler kitapların ‘içindekiler’ kısmı olmayıp sadece ana bölümlerinin gösterimidir: Kitapların içindekiler kısmı için bunun aşağısında uzunca gösterilmiş olan bölümlerin içindeki konulara -418 konuya- bakınız.

Grafikerlik ve Word bilgimin olmasından -ve daha önce yapmışlığımdan- dolayı ve de tüm kitapların tamamlanmış olmasından ötürü kitapların PDF’ye veya baskıya hazır hale getirilmesi sadece ufak ayarlarla kopyala-yapıştır olacağından bu her kitap için yalnızca birkaç haftamı alır, bu iş kolaydır, dediğim gibi önemli olan kitapların veya içeriklerin tamamlanmasıydı ve hepsi de tamamlandı. 7 kitabı yedi tane ayrı internet sayfasında paylaşmak uzunca olup okuma güçlüğü olacağından, bunlardaki tüm bölümler 32 bölüm olarak anasayfada paylaşıldı, bu şekilde isteyenler dilediğini seçip okuyabilir; bir kitabı oluşturan bölümlerin tamamı okunduğunda o kitap da okunmuş olacaktır. Ayrıca sadece bir konuyu araştıran araştırmacılar için tüm kitaplardaki toplam konu sayısı olan 418 tane konu anasayfada konu ismi ve bağlantısı halinde gösterilmiştir, tıklamanız yeterlidir.

 

1. Kitap: “Makro ve Mikro Fizik: Big Bang’den Günümüze Kadar”

Bu kitap sitedeki ilk 7 bölümün birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 63 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼230 sayfadır.
1. Bölüm: Temel Fizik (4 tane akademik makalenin birleşimidir)
2. Bölüm: Astro Fizik: Makro Fizik (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
3. Bölüm: İzafiyet Kuramı: Özel ve Genel Görelilik (1 tane akademik makale barındırır)
4. Bölüm: Kuantum: Mikro Fizik (5. bölümle beraber 2 tane akademik makalenin birleşimidir)
5. Bölüm: Çoklu Evrenler: Şişme ve Paralel Evrenler
6. Bölüm: Özel Fizik (1 tane akademik makale barındırır)
7. Bölüm: Ekstrem Fizik (Kitap incelemesi olup kitap özetidir)

 

2. Kitap: “Canlıların ve İnsanın Fosillerle ve Modellerle Kronolojik Evrimi: Dünyanın Varlığından Günümüze Kadar”

Bu kitap sitedeki 8. bölümdür (9-12 arası bölümler ektir): Kitap tamamlanmıştır: 33 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼600 sayfadır.
8. Bölüm: Bölüm ismi kitabın ismiyle aynı (5 tane akademik makalenin birleşimidir)
9-12 arası bölümler biyoloji ve insan bağlamında -seçilmiş bilgiler bazında- kitabın sonuna -∼70 sayfalık küçük ölçekteki- eklerdir, eklemeleridir. Kitabın aslı 8. bölümdür.
9. Bölüm: Genetik: DNA ve RNA
10. Bölüm: Biyolojiden Seçilmiş Konular (1 tane akademik makale barındırır)
11. Bölüm: Beyin ve Bilinç (1 tane akademik makale barındırır)
12. Bölüm: Parapsikoloji (Kitap incelemesi olup kitap özetidir)

 

3. Kitap: “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 1. Cilt”

Bu kitapta tüm dünyayı etkilemiş en önemli kadim dini inançlar işlenmiştir ve bunların Tevrat, İncil ve Kur’an’daki izleri ortaya konmuştur.
Bu kitap sitedeki 13-17 ile 21-25 arası bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 136 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼500 sayfadır.
13. Bölüm: İlk İnsanların Tarihi ve İnançları (1 tane akademik makale barındırır)
14. Bölüm: Harvard Üniversitesi Profesörü Gönül Tekin’den Antik Mezopotamya İnançları ve Günümüze Etkileri ile Tevrat, İncil ve Kur’an’dan Seçmeler (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
15. Bölüm: Sümerler ve Antik Mezopotamya İnançları (4 tane akademik makalenin birleşimidir)
16. Bölüm: Mısır Mitolojisi (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
17. Bölüm: Hinduizm İnançları (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
21. Bölüm: Zerdüştlük, Sabiilik ve Manihanizm (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
22. Bölüm: Türkler ve Türk İnançları (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
23. Bölüm: Seçilmiş Bazı İnançlar ve -izm Akımları Hakkında (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
24. Bölüm: Seçilmiş Dinsel Bilgiler, Dünyada Din Hakkında Grafikler ve Hammurabi Kanunları (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
25. Bölüm: Masonluk ve İllüminati (1 tane akademik makale barındırır)

 

4. Kitap: “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 2. Cilt”

Bu kitapta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet işlenmiştir ve Tevrat, İncil ve Kur’an’ın önceki kadim inançlarla benzerlikleri ortaya konmuştur.
Bu kitap sitedeki 18, 19 ve 20. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 70 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼210 sayfadır.
18. Bölüm: Yahudilik (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
19. Bölüm: Hıristiyanlık (2 tane akademik makalenin birleşimidir)
20. Bölüm: İslamiyet (4 tane akademik makalenin birleşimidir)

 

5. Kitap: “Tevrat, İncil ve Kur’an’ın Analizi”

Bu kitapta Tevrat, İncil ve Kur’an baştan sona ele alınmış, en önemli maddeleri seçilmiş ve bunların diğer tüm inançlarla -karşılaştırmalı dinler tarihi veya birbirleriyle benzerlikleri bazında- teolojik analizi ile bilimsel analizi yapılmıştır.
Bu kitap sitedeki 26, 27 ve 28. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır: 37 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼350 sayfadır.
26. Bölüm: Tevrat’ın Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)
27. Bölüm: Yeni Ahit (incil)’in Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)
28. Bölüm: Kur’an’ın Seçilmiş En Önemli Maddeleriyle Özeti ve Analizi (Sadece madde altına yorum yazılanlar alındığından 1 tane akademik makale çıkmaktadır)

 

6. Kitap: “Felsefe Tarihi ve İslam’a Yansımaları”

Bu kitap Doç. Hasan Aydın’ın sunumlarının şahsımca -düzenli ve disipliner bir şekilde- yazı diline dökülmesidir; terimlerin açıklamaları ve dipnotlardaki eklemeler de şahsıma aittir. Bu kitapta kadim ve modern filozoflarla felsefe, felsefenin İslam’daki izleri ve -izm akımlarına değinilmiştir.
Bu kitap sitedeki 29. bölümdür: Kitap tamamlanmıştır: 25 konu vardır: (A5, 11 pt) ∼170 sayfadır.
29. Bölüm: Felsefe Tarihi ve İslam’a Yansımaları (Eklemeler olduğundan 6 tane akademik makale barındırır)

 

7. Kitap: “Sorularım, Düşüncelerim ve Anket”

Bu kitapta 202 kişiye yaptığım -bilim, ı̇nanç ve felsefe’de cevabı net bilinmeyen kendime ait- 30 soruluk bir anketin sonuçları, yine kendime ait düşündürüp beyin açacak 68 tane soru ile sesli düşüncelerim vardır.
Bu kitap sitedeki 30, 31 ve 32. bölümlerin birleşimidir: Kitap tamamlanmıştır (Bu küçük bir cep kitabıdır): ∼120 sayfadır.
30. Bölüm: Gerçeği Arayanlar: Bilinmeyene Yolculuk Anketi’nin Sonuçları (202 Kişinin Katıldığı 30 Soru) (1 tane akademik makale barındırır)
31. Bölüm: Soruların Devamı (68 Soru)
32. Bölüm: Kendime Ait “Sesli Düşüncelerim”

 


 

SON SÖZ

Yolculuğumuz “Makro ve Mikro Fizik: Big Bang’den Günümüze Kadar” adlı 1. kitapla başlıyor yani evrenin başından. Bu kitapta fizikte büyüleyici bir yolculuğa çıkıp evrenin ve içindekilerin nasıl oluştuğunu ve ne olduğunu öğreneceğiz, uzayda kaybolup kuantumda yok olacağız, bazı konularda heyecanlanacağız, olaylara bakış açımız genişleyecek ve hem ne kadar önemsiz hem de ne kadar önemli olduğumuzu anlayacağız. Az önce fizikle evrenin başından başlamıştık şimdi ise biraz ilerleyerek dünyanın başına gelip “Canlıların ve İnsanın Fosillerle ve Modellerle Kronolojik Evrimi: Dünyanın Varlığından Günümüze Kadar” adlı 2. kitapla canlıların evrimini izleyeceğiz, devamında ise insanın evrimine bakacağız. Sonrasında DNA bize göz kırpacak ve beyinle yolculuğumuza devam edeceğiz. Yolculuğumuzu birden biri durduracak ve bize biraz bir şeyler anlatacak ama biz bunları tam anlamasak da öğreneceğiz ki o bilinçmiş. Devam eden yolculuğumuzda dinlere bakmadan elbette olmazdı: “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 1. Cilt” adlı 3. kitapla ve “Dünya Dinleri ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 2. Cilt” adlı 4. kitapla da evrimle gelişen insanın ön beyninin ölüm, ateş, rüya, tabiat ve gökyüzü kavramlarında kafa yorup dini inançları oluşturduklarına şahit olacağız ve mitolojilerin diğer inançlara ön ayak olduğunu ve de bu inançların hepsinin birbirine benzediğini anlayacağız. Buraya kadarki filmde o kadar çok şey izledik ki şimdi filmin bu karelerini “Tevrat, İncil ve Kur’an’ın Analizi” adlı 5. kitapla yavaşça geçeceğiz çünkü her gördüğümüze söyleyeceklerimiz var artık deyip bu 3 inanç kitabının seçilmiş en önemli maddelerinin teolojik ve bilimsel analizini yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer yolumuza “Felsefe Tarihi ve İslam’a Yansımaları” adlı 6. kitapla filozoflar çıkacak ve biraz da onları dinleyeceğiz, bunların da dinle ve dinin de bunlarla beslendiğini anladıktan sonra son durağa, filmin sonuna yaklaşacağız. Bu yolculukta epey bir film izledik, kimileri nezihti kimileri abes. Şimdi hepsini “Sorularım, Düşüncelerim ve Anket” adlı 7. cep kitabıyla oturup düşünüp, sorular soracağız ve anlayacağız ki son durak diye bir şey yokmuş, üstelik film de bizmişiz.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

ÇOKLU EVRENLER: ŞİŞME ve PARALEL EVRENLER
5. BÖLÜM: 2 KONU

 

İÇİNDEKİLER

1- Çoklu Evrenler: Paralel Evrenler ve Şişmeye Dayalı Evrenler Nedir?
2- Paralel Evrenler
Kaynakça

 

Dipnot: 7 | Kaynakça: 5 | Kelime: 1143 | Görsel: 4 | Yazarın Puanı: 7/10

 


 


 


 

 


 

CANLILARIN VE İNSANIN FOSİLLERLE VE MODELLERLE KRONOLOJİK EVRİMİ: DÜNYANIN VARLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR
8. BÖLÜM: 3 ALT BÖLÜM: 33 KONU
İçerik yoğunluğundan geç açılabilir.

 

İÇİNDEKİLER

CANLILARIN EVRİMİ
1- Dünya’nın Oluşumu ve Evrim Hakkında Ön Bilgiler
2- ~4 Milyar Yıl Önce “Canlı-Cansız Arası Form Evrimleşti”
3- ~3,5-3 Milyar Yıl Öncesi Arası “Bakteri ve/veya Arke Evrimleşti” ve 3,5 miyö.den Günümüze Kadar Evrimsel Süreç
4- ~650 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvansal Hücre Kolonileri Evrimleşti” ve 600-560 myö arası
5- ~560 Milyon Yıl Önce “Bilinen En Eski Hayvan Evrimleşti: Dickinsonia costata” ve Ediacara
6- ~555 Milyon Yıl Önce “Yassı Su Solucanı Evrimleşti: Spriggina floundersi”
7- ~530-529 Milyon Yıl Önce “Balık Benzeri Canlılar ve/veya Ön-Balıklar Evrimleşti: Pikaia gracilens ve temsilen Branchiostoma lanceolatum”
8- ~530-520 Milyon Yıl Öncesi Arası “İlk Balıklar Evrimleşti: Myllokunmingia fengjiaoa ve Haikouichthys ercaicunensis”
9- ~375 Milyon Yıl Önce “Hayvanlar ‘Doğrudan’ Sudan Karaya Geçmeye Başladı”: Tiktaalik roseae
10- ~312 Milyon Yıl Önce “Sürüngenler Evrimleşti: Hylonomus lyelli” ve ~233 myö “Dinozorlar Evrimleşti: Staurikosaurus pricei ve Eoraptor lunensis”
11- ~275 Milyon Yıl Önce ve Devamında “Memelilerin Ataları Evrimleşti: Therapsida” ve Memeliler Hakkında
12- ~160 Milyon Yıl Önce “Gerçek Memelilerin İlk Ortak Atası Evrimleşti: Juramaia sinensis”
13- ~65 Milyon Yıl Önce “Dünya’ya Göktaşı Çarptı ve Çoğu Tür Yok Oldu”
14- ~57/55 Milyon Yıl Önce “İnsanlara Evrilecek Olan Primatlar Evrimleşti: Plesiadapis cooki/tricuspidens ve Archicebus achilles”
15- ~47 Milyon Yıl Önce “İnsan Cinsine Gidecek Olan Primat Türü: Darwinius masillae”
16- ~40 Milyon Yıl Önce “İlksel Maymunsular Evrimleşti”
17- ~10 Milyon Yıl Önce “İki Ayak Üstünde Durmaya Meğilli Hominidler Evrimleşti”

SIRASIYLA İNSANIN EVRİMİNE GİDEN TÜRLER
18- ~47 Milyon Yıl Önce: Darwinius masillae
19- ~33/30 Milyon Yıl Önce: Aegyptopithecus zeuxis
20- ~29 Milyon Yıl Önce: Saadanius hijazensis
21- ~19/18 Milyon Yıl Önce: Proconsul africanus/heseloni
22- ~13/12 Milyon Yıl Önce: Pierolapithecus catalaunicus
23- ~7 Milyon Yıl Önce: Sahelanthropus tchadensis
24- ~3,85 Milyon Yıl Önce: Australopithecus afarensis: ~3,2 myö “Ayakta Durabilen Lucy”

İNSAN TÜRLERİ
25- ~2,4 Milyon Yıl Önce “İlk İnsan Türü Homo habilis Evrimleşti”: Homo habilis (2,4-1,4 milyon yıl öncesi arası)
26- Homo Ergaster (1,9-1,4 milyon yıl öncesi arası)
27- Homo erectus (1,89 milyon – 143 bin yıl öncesi arası)
28- Homo neandertalensis (400-40 bin yıl öncesi arası)
29- ~300 Bin Yıl Önce “Ve Nihayet Günümüzde Yaşayan İnsan Türü Evrimleşti”: Homo sapiens (300 bin yıl öncesinden günümüze kadar)
30- Bu İnsan Türlerine Benzer Olarak Aralarda Başka Türler ve/veya Alt Türler de Yaşadı (H. rudolfensis, H. erectus georgicus, H. antecessor, H. cepranensis, H. heidelbergensis, H. rhodesiensis, H. floresiensis)
31- İnsan Cinsinin Beyin Hacminin Artması ve Beyin-Zeka Hakkında
32- İnsana Evrimin Gösterimleri ve Ağız ile Anüsün Evrimleşmesi
33- Beyin ve Gözün Evrimleşmesi ve Hayat Ağacı (Bilgelik Ağacı)
Kaynakça

 

Çoklu Dipnot: 269 (Dipnotlardaki link sayısı: 745) | Kaynakça: 453 | Kelime: 72936 |
Görsel: 338 | Müze: 42 | Yazarın Puanı: 10☆/10

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

(1) HARVARD ÜNİ.Sİ PROF. GÖNÜL TEKİN’DEN: ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (2) TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN’DAN SEÇMELER
14. BÖLÜM: 24 KONU (1 Video©)

 

(1) İÇİNDEKİLER

1- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
2- Mezopotamya İnançlarının Yayılması
3- Noel’in/Yılbaşının Kökeni
4- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
5- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
6- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni
7- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
8- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi)
9- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı
10- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir!
11- Hıdırellez’in Kökeni
12- Tektanrılılığa Geçiş
13- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah
14- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
15- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?)
16- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
17- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek)
18- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi
19- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)

(2) İÇİNDEKİLER

20- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler
21- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı
22- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı”
23- İncil’de İnanna’nın İzleri
24- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu”
Kaynakça

 

Dipnot: 20 | Kaynakça: 4 | Kelime: 7002 | Görsel: 41 | Müze: 8 | Yazarın Puanı: 10/10

 


 

SÜMERLER VE ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI
15. BÖLÜM: 31 KONU (2 Video©)

 

İÇİNDEKİLER

 

Dipnot: 120 | Kaynakça: 40 | Kelime: 18654 | Görsel: 47 | Müze: 11 | Yazarın Puanı: 10/10

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

İSLAMİYET
20. BÖLÜM: 39 KONU

 

İÇİNDEKİLER

 

Dipnot: 218 | Kaynakça: 143 | Kelime: 24377 | Görsel: 19 | Yazarın Puanı: 10☆/10

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

TEVRAT’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ
26. BÖLÜM: 6 KONU

 

İÇİNDEKİLER

1- Tevrat Nedir?
Tevrat’ın Analizi
2- Yaratılış
3- Mısır’dan Çıkış
4- Levililer
5- Çölde Sayım
6- Yasa’nın Tekrarı
Kaynakça

 

Dipnot: 8 (Bağıntılı olarak sitedeki tüm yazılar +200) | Kaynakça: 37 (Sitenin tamamı) |
Kelime: 24242 | Yazarın Puanı: 8/10

 


 

 


 

 


 

 


 

GERÇEĞİ ARAYANLAR: BİLİNMEYENE YOLCULUK ANKETİ’NİN SONUÇLARI (202 Kişinin Katıldığı 30 Soru)
30. BÖLÜM: 1 KONU (1 Video©)

 

Bilim, İnanç ve Felsefe’de Cevabı Net Bilinmeyen Sorulara Halkın Yaptığı Yorumlardan Çıkarılmış Sayısal Veriler. Bu Konularla İlgilenen 202 Farklı Kişinin 30 Soruya Yazdığı 2132 Tane Yorumun Sayısal Verilere Dönüştürülmesi.

 

A. Cem PURTUL Adnan ARMAN Ahmet AKINCI Ahmet BACAK Ahmet EKSİK Ahmet ÖZÖZEN Ahmet SOYSAL Akif ÖZTÜRK Ali Çağlayan TAYBAŞ Ali İbrahim AKSOY Ali ULUDAĞ Ali YILMAZ Alper ÇADIROĞLU Alper ÖÇKOYMAZ Anna BABAHAN Anni ZER Arda ÖNGÖREN Asrın ŞAHİN Ataman GÖKTÜRK Atilla ÇEVİK Ayhan BİROL Aydın FIÇICIOĞLU Ayşe Selmin SERT Baba SULTAN Bahattin YILMAZ Basmacıoğlu KAAN Bircan ALBAK Burak GÖKMEN Burak YUMUKOĞLU Burçin HİLLMANN Bülent SESLİ Bülent YAYLALI Can Halil TURHAN Canan KORAN Canan KORAN Canan ÖMERBAŞ Cemil BAYKAŞ Cevat OK Cihan KIPÇAK Çiğdem PEHLİVAN Çilem AYDIN Dadal GÜNÇE Devran YILMAZ Devrim OGÜN Dilay Banu YILMAZ Dilek ERDİNÇ Dilek GÜRLE Ege ÖZMERAL Elif deniz YILDIZ Emin Fatih SERHAT Emine ÇALAĞAN Emine EGE Emir AKAYDIN Emrah AKKUYU Emrah COŞAR Emrah DÖNMEZ Ender KARA Engin ALTELLİ Engin EKİCİ Erdal ÖZDEMİR Erdal ŞAHİN Erdem CANDAN Erşan SELVİ Esra DEMİR Esra ERTUS Evrim GÜREL Fahri ÇEKİRGE Faruk GENÇÖZ Fatih YILMAZ Ferdi KARA Fırat KALENDER Fi DEEP DEEP Fikret EŞBERK Filiz TURAN Funda ALP Gerçek İlker ŞİRİNER Gogdas Oktay HARUN Gökay ATMACA Gözde AYBAY Graceland NEZİH Gül Hastürk ŞENSOY Gülşen HEPAŞAR Gülşen ÜLKÜ Güzin DÜNDAR Hacer AKBULUT Hakan ALP Hakan ATE Hakan GÜNEŞ Hakan YILMAZ Hakkı BALKAŞ Halil ÇETİNKAYA Halil İBRAHİM Handan SENAN Hanım KURUMLU Hasan fahri DEMİR Helena Zen NURE Humeyra ŞENOL Hüseyin GÜR Hüseyin KADİR Hüseyin Onur UYGUÇ İbrahim Güner YAKA İbrahim ÜZEL İsmail YAZICI Jale ERGİN JD Nilay ÖRSOĞLU Kaan ATEŞ Kadir ENER Karataş HİCRAN Kemal GENÇAY Kenan SANCAR Kerem CAN Kerim SAĞDUYU Köksal KOŞAY Köksal ŞENTÜRK Levent ERGEN Levent ERTÜRK Leyla ARAS Marduk RA Mehmet Berk ÇAM Mehmet ÇADIROĞLU Mehmet Ergün IŞILDAR Mert ÇETİN Merter SELÇUK Meryem ANA Mesut Şener ÇADIROĞLU Metehan KORKMAZ Metin ULUCAN Mithat SAVAŞ Muhittin EJDER Muhlis BEYOĞLU Mukaddes TEKTAŞ Murat BEYLER Murat MERT Murat TAŞKIN Mustafa USLAN Nahide BALKIŞ Naime KILIÇ Neşe DAĞDELEN Nilgün ÇAPAN Nilgün OK Nilgün SÜNGÜ Nisa Filiz TÜRKMEN Numan ŞAHİN Nur ELİF Nuran KATIKÖY Nuran Alptekin ŞENGÜL Oğuzhan DUMAN Oktay TANRIVERDİ Onur ÇELİK Ozan GÜNER Ozan KESKİNEL Ömer ELBABA Ömer Faruk ÖZCAN Öner DURU Özge ÖZTÜRK Özgür ÖZDAĞOĞLU R. Süha ZORLU Recep ARSLAN Reyhan Tunaylı GÜNGÖR S Barış YAZICI Sadık DEĞİRMENCİ Sahin CENE Salih SIĞIRCIKOĞLU Sami AKKILIÇ Saruhan SARI Sefa CHİ Seher AKDENİZ Sema Ünsalan ORAY Semih SEZER Semra ÖZTÜRK Sena Betül ERDEMİR Senem EROĞLU Serdar ERK Serkan YAZICI Sıraç AYAR Sibel ONBAŞIOĞLU Sinan CANAN Sinan SARIBOĞA Sodir ROZ Soykal YAKIN Su DENİZER Süheyla Arzu KARSLI Sümeyya DEMİREL Şebnem Sultan Serici AKINCI Tamer BARIŞ Tanju GİRGİN Tarkan GÜR Taylan BAŞKAN Tülin SARI Tomris EMRAL Tuba GERİŞ Turgay ÖZDEMİRALP Vedat KASİMİ Yakup GENÇ Yalçın MERİÇ Yasemin DEĞİRMENCİOĞLU Yeşil GÖKOVA Yılmaz FERİD Yugi MUTO Yunus Emre KARABACAK Zeki EFRAİMZADE Zihni ÖRER

 

Kaynakça: 1 | Kelime: 2421 | Görsel: 30 | Yazarın Puanı: 8/10

 


 

SORULARIN DEVAMI (68 Soru)
31. BÖLÜM: 1 KONU

 

Bilim, İnanç ve Felsefe’de Cevabı Net Bilinmeyen Konulara Yüzlerce Kişinin Binlerce Yorum Yaptığı 68 Tane Sorunun Birleştirilmiş Halde Gösterimi (Sadece Soruların Gösterimi).

 

Kaynakça: 1 | Kelime: 2487 | Yazarın Puanı: 9/10

 


 

KENDİME AİT “SESLİ DÜŞÜNCELERİM”
32. BÖLÜM: 26 KONU (45 Yazı ve/veya Söz)

 

İÇİNDEKİLER

(Not: Bölüm içinden seçilmiş yazı veya sözlerdir.)
1- “Benim inancım şu…”
2- “Zıtlık nedir gerçekte var mıdır?”
3- “Sizce yaptığım bu dinsel antropoloji doğru mudur?”
4- “Zaman nedir? Zaman diye bir şey olmayabilir mi?”
5- “İnsan ve Evren”
6- Anlam ise: “Sen”sin
7- Var vardır, yok yoktur!
8- “Zıtlık diye bir şey yoktur.”
9- “Sorularla Dna’dan İnsana ve Evrene Dair Bir Değerlendirme”
10- “Evrenden seni alıp çıkarsak evren olmazdı.”
11- “Gerçek Nedir, Var Mıdır? Epistemolojiye Bilimsel Felsefik Bir Atıf”
12- “Zaman nedir?” Sorusunun Değerlendirilmesi
13- “Mutluluk” düşüncede mi başlar?
14- “Tüm Filozoflara Reddiye”
15- “Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir.”
16- “12 Boyutlu An-Perde Hipotezi”
17- “Bir şey her şeye bağlanabilir, her şey de bir şeye bağlanabilir.”
18- “Sonsuzluk Ağacı”
19- “Herkes birbirinin kurgusudur.”
20- “Mucize diye bir şey yoktur, her şey bir mucizedir.”
21- “Tüm olasılıklar olabilir”
22- “Her bir şey tamamen benzerdir, aynı zamanda da tamamen benzersizdir.”
23- “Sen kimsin?”
24- “Tanrı’nın zarı yoktur.”
25- “Hayatta bir anlam olsaydı hayat olmazdı.”
26- “Evet, her şey doğrudur, yanlış diye bir şey yoktur.”
Kaynak: Alper Çadıroğlu’nun kendi düşünceleridir.

 

Kelime: 5458 | Derin Düşünerek Okumanızı Tavsiye Ederim