BU SİTE NEDİR? | ÖNSÖZ | İÇİNDEKİLER

BU SİTE NE ANLATIYOR?: Bu sitedeki/külliyattaki kitaplar sizi uzunca bir yolculuğa çıkaracak. Bu yolculukta evrenin 13,8 milyar yıllık serüvenini film şeridi gibi izleyeceğiz, sonra dünyaya ve insanlara odaklanacağız. Seyahatimiz evrenin ta başından başlıyor. Evrenin ve içindekilerin nasıl oluştuğunu izleyip; makro ve mikro fizik hakkında bilgileneceğiz. Astrofizikle büyülenip, kuantumda şaşıracağız. Sonra rotamızı dünyaya çevireceğiz. Canlıların ve insanların evrimini yine bir film şeridi gibi izleyeceğiz. Genetikte selleşip, beyin ve bilinçte eseceğiz. Parapsikoloji ile de ünlemleşeceğiz. Yolculuk devam ederken sıra insanların dini inançlarına gelecek. İlksel inançlar, mitolojiler olarak ta en başından günümüze kadar ki inançlara bakacağız. Bunlar hakkında bilgiler öğrenip, aralarındaki benzerliklere tanık olacağız. Anlayacağız ki tüm inançlar birbirine benziyor. Sonra Tevrat, İncil ve Kur’an’ın teolojik ve bilimsel analizini yapacağız. Sonra filozoflarla felsefe tarihine bakacağız; dinin felsefeden, felsefenin de dinden beslendiğini anlayacağız. Din, bilim ve felsefede bu kadar bilgi öğrendikten sonra tabii ki aklımıza sorular gelecek ve onları soracağız. Ben sordum ve insanlar da görüşlerini yazdılar. Külliyatın sonuna da kendi düşüncelerimi ekledim. Anladım ki yol da yokmuş üstelik film de bizmişiz. Bu külliyatı okuduğunuzda çok şey öğreneceksiniz. Beyniniz açılacak ve artık evrene-dünyaya daha geniş bir pencereden bakacaksınız. Belki de pencere diye bir şey de kalmayacak. Aklınıza birçok soru gelecek ve kendi yorumlarınızı yapacaksınız. Bu külliyatın amacı başta bilgi dağıtmak, sonrasında kişiye sorular sordurup kendi görüşlerinin oluşmasını sağlamaktır.

TEMEL FİZİK (1. Bölüm: 10 Konu) (Orijinal 1 Video)

Yazarın Puanı: 9/10 | 5141 Kelime | 19 Görsel | 32 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 1- Big Bang’den Günümüze: Geçmişe Kısa Bir Yolculuk: Big Bang Patlaması, Zaman ve Işığın Oluşumu, İlk Oluşan Dev Galaksiler ve Dev Yıldızlar, Dev Yıldızların Patlamasıyla Diğer Elementlerin Oluşması, Yıldızların ve Nebulaların Oluşumu, Kara Deliklerin Oluşumu, Samanyolu Galaksisi’nin Oluşumu, Atomu ve Galaksileri Bir Arada Tutan Kuvvetler, Güneş’in Oluşumu, Dünya’nın Oluşumu | 2- Galaksiler, Yıldızlar, Güneş ve Dünya Hakkında | 3- Evren Hakkında | 4- Kainatın Sonu Nasıl Olacak? (Big Crunch ve Big Rip Teorileri) | 5- Atom, Parçacıklar ve Evrendeki 4 Temel Kuvvet | 6- Kuarklar ve Kuark-Gluon İlişkisi | 7- Cern Deneyi: Madde ve Antimadde | 8- Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Fon Işıması) | 9- Elektromanyetik Tayf | 10- Evrenin Toplam Enerjisi “Sıfırdır” | Kaynaklar

ASTROFİZİK / MAKRO FİZİK (2. Bölüm: 11 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 3744 Kelime | 3 Görsel | 16 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 11- Asimetriklik: Evrenimiz Düzensizdir | 12- Fizik Hakkında Birtakım Bilgiler: Big Bang’den Önce Ne Vardı! Sorusu, Bir İnsanın Enerjisi 30 Tane Hidrojen Bombası Patlamasına Eşittir, Dünya Benzeri Gezegen Sayısı Tahminen Kaçtır?, Güneş’ten Sonra Dünya’ya En Yakın Yıldıza Ulaşma Süresi | 13- Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında: E=Mc2 Nedir ve Neden Önemlidir?, Einstein, Newton’un Sonunu Hazırladı! Klasik ve Göreli Fizik | 14- Evren Hakkında İlginç Bilgiler ve Ay’ın Oluşumu | 15- Evrenin Oluşumu (Kısaca 8 Adımda!) | 16- Entropi: Evren Neden Oluştu? Big Bang Neden Patladı? Evrendeki Düzen Nasıl Oluştu? | 17- Evren Nasıl Genişler? | 18- Evrenimizde Boşluk Var Mıdır? Maddeler Gerçekte Katı Mıdır? Evrenimizin “Öz” Yapısı Nasıldır? | 19- Evrenin Şekli Nasıldır! | 20- Fizikteki Mükemmel 3’lü: Hareket, Mekan ve Zaman Hakkında Sıradışı Bilgiler | 21- Takyon Işık Hızından Hızlı Mı? Düşünce Gücü (?) | Kaynaklar

İZAFİYET KURAMI: ÖZEL VE GENEL GÖRELİLİK (3. Bölüm: 7 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 2208 Kelime | 4 Görsel | 13 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 22- Özel Göreliliğin Kısaca Özeti | 23- Genel Göreliliğin Kısaca Özeti: “Evrenin Şekli, Kütleçekimi, Zaman” | 24- Kesin Gerçeklik Var Mıdır? Özel ve Genel Görelilik | 25- İzafiyet Kuramı: Zaman Aslında Akmamaktadır, Donmuştur | 26- Biz Neden Hareket Ediyoruz? | 27- Evrende Sabit Bir Zamanın Olmayışı: Zamanların Kayması | 28- Newton’un Kafasına Elma Düşmedi, Newton Hareket Ederek Elmaya Değdi | Kaynaklar

KUANTUM / MİKRO FİZİK (4. Bölüm: 13 Konu)

Yazarın Puanı: 10/10 | 4026 Kelime | 11 Görsel | 21 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER: 29- Kuantum: Çift Yarık Deneyi | 30- Kuantum: Gecikmiş Seçim Deneyi (Atom altı parçacıklar için, yeni bir geçmiş oluşturabiliriz!) | 31- Kuantum Silici Deneyi (Atom altı parçacıklar için, geçmiş silinerek yeni bir geçmiş oluşturulabilir!) | 32- Hiçbir Şeye Gerçek Anlamda Dokunamayız: Parçacık ve Kuantum | 33- Kuantumda Belirsizlik İlkesi: Aslında Her Şey Şekilsiz ve Belirsizdir | 34- Kuantumda Olasılık Dalgaları: Evrenimiz Olasılıklardan İbarettir | 35- Kuantumda Geleceğin Geçmişi Etkilemesi | 36- Kuantumdaki Bağlantılar: Bir Hareket Diğer Hareket Sayesinde Oluşur | 37- Kuantum: Etrafımızdaki Görüntüler Nasıl Oluşuyor? | 38- Kuantum: Görüntülerin Oluşumunun Temeli ve Özü Nedir! | 39- Kuantumun Geçmiş ve Gelecek Yorumu | 40- Kuantumda Her Şeyin Birbirini Etkilemesi | 41- Kuantumda Hiçbir Madde Bağımsız Değildir: “Dolanıklılık” | Kaynaklar

ÖZEL FİZİK (6. Bölüm: 12 Konu) (Orijinal 3 Video)

Yazarın Puanı: 9/10 | 3296 Kelime | 26 Görsel | 24 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
44- İnflation Patlaması: Big Bang’in Yanında Cüce Kaldığı Sıradışı Bir Patlama! Evrendeki Her Şey Tesadüf Eseri Oluştu (Konunun hazırladığım videosu) | 45- Kainat 10 Kiloluk Bir Maddeden Oluştu (Konunun hazırladığım videsu) | 46- Evrenin Genişlemesinin Asıl Sebebi: Demir Küre Deneyi (Konunun hazırladığım videosu) | 47- Karanlık Enerji ve Karanlık Madde Nedir? | 48- Higgs Alanı veya Tanrı Parçacığı Nedir? | 49- Işık Hızı’na Ulaşırsak Işık Nasıl Gözükür? | 50- Renk Nasıl Oluşur? | 51- Maddeler Sıfır Kütleli ve Sıfır Boyutludur, Maddelerde Kütle ve Hacim Yoktur | 52- Yoktan Var Etmek Yanlıştır! Çünkü | 53- Dünya’nın Sonu Ne Zaman Olacak! (Bilimsel Kıyamet) | 54- Süpersicim Kuramı İle Her Şeyin Birleştirilmesi | 55- Süpersicim M-Kuramı’ndaki Diğer Boyutlar Ne İşe Yarar? | Kaynaklar

EKSTREM FİZİK (7. Bölüm: 8 Konu) (Orijinal 3 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 4187 Kelime | 16 Görsel | 22 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
56- Hiçliğin Matematikte Açıklanması (Konunun hazırladığım Videosu) | 57- “Yaratma” Diye Bir Şey Var Mıdır? | 58- Hiçlik, Varlık ve Kainat Üzerine Derinlemesine Analiz (Konunun hazırladığım Videosu) | 59- Evrenimiz Hiçlikten Doğmuş Olabilir Mi? | 60- Benlik: Ben Gerçekten Var Mıyım? (Konunun hazırladığım Videosu) | 61- Neden Varız? Varoluş Gizemine Matematiksel Bir Bakış: Platon ve Pisagor Düşüncesi | 62- Varoluş: Neden Varız?: Spinoza’dan Enformasyona, Axiarchism’den Panpsişizme | 63- Neden Hiçbir Şey Olmayacağına Bir Şey Var? | Kaynak

CANLILARIN VE İNSANIN FOSİLLERLE KRONOLOJİK EVRİMİ: DÜNYANIN VARLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR (8. Bölüm: 3 Alt Bölüm, 33 Konu) (Orijinal 2 video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 7355 Kelime | 140 Görsel | 126 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
CANLILARIN EVRİMİ; 64- Dünya’nın Oluşumu ve Evrim Hakkında Ön Bilgiler | 65- ~4 Milyar Yıl Önce “Canlı-Cansız Arası Form Oluştu” | 66- ~3 Milyar Yıl Önce “İlk Canlı Olan Bakteri Oluştu” | 67- ~650 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvansal Hücre Kolonileri Oluştu” | 68- ~630 Milyon Yıl Önce “Canlıların İlk Formları/Ataları Oluştu” | 69- ~600 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvanlar Oluştu” | 70- ~550 Milyon Yıl Önce “Balıkların Ataları Oluştu” | 71- ~520 Milyon Yıl Önce “İlk Balıklar Oluştu” | 72- ~375 Milyon Yıl Önce “Hayvanlar Sudan Karaya Geçti” | 73- ~315 Milyon Yıl Önce “Sürüngenler Oluştu” | 74- ~275 Milyon Yıl Önce “Memelilerin Atası Oluştu” | 75- ~160 Milyon Yıl Önce “Gerçek Memelilerin İlk Ortak Atası Oluştu” | 76- ~70 Milyon Yıl Önce “Dünya’ya Göktaşı Çarptı ve Çoğu Tür Yok Oldu” | 77- ~55 Milyon Yıl Önce “İnsanları Oluşturacak Olan Primatlar Oluştu” | 78- ~47 Milyon Yıl Önce “İnsan Türüne Gidecek Olan Primat Türü” | 79- ~40 Milyon Yıl Önce “İlksel Maymunsular Oluştu” | 80- ~10 Milyon Yıl Önce: “İki Ayak Üstünde Durmaya Meğilli Hominidler Oluştu” SIRASIYLA İNSANIN EVRİMİNE GİDEN FOSİLLER; 81- ~47 Milyon Yıl Önce (Darwinius masillae) | 82- ~35 Milyon Yıl Önce (Aegyptopithecus zeuxis) | 83- ~29 Milyon Yıl Önce (Saadanius hijazensis) | 84- ~18 Milyon Yıl Önce (Proconsul africanus) | 85- ~13 Milyon Yıl Önce (Pierolapithecus catalaunicus) | 86- ~7 Milyon Yıl Önce (Sahelanthropus tchadensis) | 87- ~3,2 Milyon Yıl Önce “Ayakta Durabilen Lucy” (Australopithecus afarensis) İNSAN TÜRLERİ; 88- ~2 Milyon Yıl Önce “İlk İnsan Türü (Homo Habilis)” Oluştu | 89- 1,9-1,4 Milyon Yıl Öncesi Aralık (Homo Ergaster) | 90- 1,9 Milyon – 300 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Erektus) | 91- 300-28 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Neandertalensis) | 92- ~200 Bin Yıl Önce “Ve Nihayet Günümüz İnsanı Oluştu” – (Homo Sapiens) 200-50 bin yıl öncesi aralık ve (Homo Sapiens Sapiens) 50 bin yıl önce ve günümüz | 93- Bu İnsan Türlerine Benzer Olarak Aralarda Başka Türler veya Alttürler de Yaşadı (Homo rudolfensis, georgicus, antecessor, cepranensis, heidelbergensis, rhodesiensis, sapiens idaltu, floresiensis) | 94- İnsan’ın Beyin Hacminin Artması | 95- İnsanın Evriminin 25 Milyon Yıllık Gösterimi | 96- Beyin ve Gözün Oluşumu | Kaynaklar

BİYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR (10. Bölüm: 9 Konu)

Yazarın Puanı: 6/10 | 2315 Kelime | 3 Görsel | 10 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
101- Neden İnsanlar %95 Oranında Sağ Elini Kullanır? | 102- Teori, Kanundan Daha Büyüktür | 103- Yaşamın Tablosu | 104- 65 Milyon Yıl Önce Dünya’ya Çarpan Dev Göktaşı | 105- Canlıların İlginç Özellikleri | 106- Hücrelerimiz Hakkında İlginç Bilgiler | 107- Evrim Fikrini İlk Olarak Ortaya Atan, İslam Değil; Yunan Filozoflarıdır | 108- İlginç Cinsel Bilgiler | 109- Tıptaki Birtakım Bilimsel Gelişmeler | Kaynaklar

BEYİN ve BİLİNÇ (11. Bölüm: 8 Konu) (Orijinal 1 Video)

Yazarın Puanı: 7/10 | 2606 Kelime | 2 Görsel | 10 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
110- Sağ ve Sol Beyin Özellikleri | 111- Bizi Bilinç Değil Bilinçaltı Yönetir | 112- Evrensel Bilinç ve Düşünce Üzerine | 113- İnsanın Bilinçaltı ve Evrensel Bilinçaltı: “Düşüncelerimiz Boşa Gitmiyor” | 114- Dejavu Neden Olur? | 115- Zeka Kapasitemiz Hakkında ve Beynimizin %5’ini Değil %100’ünü Kullanırız | 116- Aklımıza Takılan Sorunlardan Nasıl Kurtuluruz? | 116x- Beyin Hakkında 4 Uzmanın Söyledikleri | Kaynaklar

PARAPSİKOLOJİ (12. Bölüm: 7 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 4202 Kelime | 9 Görsel | 18 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
117- Parapsikolojik Kavramların Tanımları | 118- Klervoyans: Uzaktan Hissetme / Ayan Olma ve Uzaktan Görme / Durugörü | 119- Telepati, Prekognisyon, Telekinezi ve Size Bakıldığını Hissetme | 120- Telepati ve Duru Görü Deneyleri | 121- Prekognisyon / Önsezi: Zamanda Algılama, Geleceği Görme | 122- Psikokinezi: Canlı Organizmalarla Zihinsel Etkileşim | 123- Alan Şuuru / Kitlesel Zihin ve Evrensel Büyük Şuur: “Kitlesel Düşünceler Bir İnsanın Hareketlerine Yön Verebilir” | Kaynak

İLK İNSANLARIN TARİHİ VE İNANÇLARI (13. Bölüm: 5 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 2706 Kelime | 15 Görsel | 15 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
124- İlk İnsanların Dinsel İnançları ve “Sağ” Kavramı | 125- MÖ 50.000 İle 10.000 Tarihlerinde Din Kavramı: Göğe Yükseliş ve Dinsel Köprü | 126- MÖ 10.000 ve Sonrası: Tarıma Geçiş ve Hayvanların Evcilleştirilmesi | 127- MÖ 10.000’den MÖ 3.000’e: Topraktan Oluşan İnsan, Yeni Yıl, Hacer-ül Esved | 127x- Göbeklitepe | Kaynaklar

HARVARD ÜNİ.Sİ PROF. GÖNÜL TEKİN’DEN: ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (14. Bölüm: 24 Konu) (Orijinal 1 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 5887 Kelime | 38 Görsel | 51 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER 1:
128- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 129- Mezopotamya İnançlarının Yayılması | 130- Noel’in/Yılbaşının Kökeni | 131- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 132- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 133- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni | 134- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 135- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi) | 136- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı | 137- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir! | 138- Hıdırellez’in Kökeni | 139- Tektanrılılığa Geçiş | 140- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah | 141- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 142- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?) | 143- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 144- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek) | 145- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi | 146- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) İÇİNDEKİLER 2: 147- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler | 148- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı | 149- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı” | 150- İncil’de İnanna’nın İzleri | 151- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu” | Kaynaklar

SÜMERLER VE ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI (15. Bölüm: 31 Konu) (Orijinal 2 Video)

Yazarın Puanı: 10/10 | 14170 Kelime | 48 Görsel | 81 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
152- Sümerler Kimdir? | 153- Sümer Tabletlerinin Derinlemesine Analizi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 154- Sümer Kil Tabletlerindeki Metinlerle Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Metinlerin Benzerliği | 155- Çamurdan Yapılan Âdem (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 156- Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 157- Tufan Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 158- Sümer Tabletlerindeki Çoban | 159- Hüd Hüd Kuşu ve Sultan Belkıs Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 160- Sümer’deki Dilmun Cenneti (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 161- Adapa Efsanesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 162- Sırat Köprüsü ve İsa’nın Dağdaki Vaazı | 163- Sümerlerde Gılgamış Destanı (Özet) | 164- Sümerlerde Yer’in ve Gök’ün Yaratılışı (Giriş) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 165- Sümerlerde Yaratılış Hikayesi ve Qannes/Adapa, Balık İnsandan Hz. Yunus’a, Dummuzi’den Hz.İsa’ya, İnanna’nın İştar ve Kubaba’ya Dönüşmesi, Nannar, Utu ve Ningirsu (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 166- Sümerlerdeki Önemli Nüanslar (Göbeklitepe, Dummuzi, İnanna’dan Anne’ye, Dünyadaki Yüksek Enerji Alanlarının Kutsallaştırılması) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerli-ği/Analizi) | 167- El-Eli-Elios-İlyas | 168- 12 Sayısının Önemi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 169- Camiler Aslında Sümer Yapıları Mı? ve Sümerce’den Türkçe’ye Etimolojik Benzeşmeler | 170- Sümerolog M. İlmiye Çığ’dan Din Hakkında Bilgiler (Kur’an’daki Analizi) | 171- Sümerler; Gökyüzü, Cennet-Cehennem, Ağlama Duvarı ve Nevruz’un Kökenleri (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 172- Ariler (Aryanlar): Dinlerin Gidişatına Yön Vermiş Bir Kavim | 173- Sümer, Aryan ve Samilerin Kökeni Nedir? Araplar Aslında Hintli Midir? | 174- Cennet ve Cehennem’in Tarihsel Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 175- Cennetteki Irmakların Kökeni | 176- Bayanlarda Örtünmenin Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 177- Son Buzul Çağı, Sümer’de Büyük Tanrılar, Evrenin ve İnsanın Yaratılışı ve Kalp Gözü Kavramı (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 178- Kur’an’da Kalp | 179- Sümer-Akad-Babil; Günah Çıkarma, Işık, Şeytan, Yeni Yıl (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 180- Sümer-Babil; 6 Günde Yaratılan Dünya ve “6” Rakamının Gizemi | 181- Babil İnançlarının Dinlere ve Günümüze Etkisi ve Babil Kulesi (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 182- Dinlerde Kadın’ın Tarla Gibi Gözükmesi | Kaynaklar

MISIR MİTOLOJİSİ (16. Bölüm: 5 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 2437 Kelime | 3 Görsel | 12 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
183- Antik Mısır Hakkında Öncül Bilgiler (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 184- Mısır Mitolojisi; Yaratılış, Atum, Ra, Osiris, Ptah ve Diğer Tanrılar ve de Kalp-Ruh-Akıl-Söz Bağlantısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 185- “Aton, Ey Sen Tek Tanrı, Senin Dışında Başka Tanrı Yok” ve Günah-Sevap Terazisi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 186- Tek Gözlü Horus ve Görünmez Amon Tanrısı (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 187- MÖ 5000-1000 Aralığında Hermetizm’in Dinlere Katkıları (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | Kaynaklar

HİNDUİZM İNANÇLARI (17. Bölüm: 14 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 6426 Kelime | 10 Görsel | 32 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
188- Hinduizm Hakkında Öncül Bilgiler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 189- Vedizm Dini | 190- Brahmanizm Dini (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 191- Hinduizm Dininin Temelleri; “Her Şeyden Önce O Vardı; O, Birdir” İnancı (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 192- Budizm’in Kökenleri | 193- Hinduizm, MÖ 1000-500; Puruşa, Muni ve Cennet’teki Huriler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 194- Sidarta Gatoma Buda ve Budizm (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 195- Hinduizm Panteizminden Vahdet-i Vücut’a Dönüşüm (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 196- Şihizm – Konfüçyüsçülük – Taoizm | Hinduizm’de Yoga, Meditasyon, Mantra, Namaskar – Hinduizm’den İslam’a Antropolojik Benzerlikler: Yoga ve Namaskara’nın İslam’a ve Namaz’a Etkileri vd.; 197- Yoga’nın Kökeni ve Anlamı | 198- Yoga ve Meditasyon’un İslam’a, Tasavvuf’a ve Nakşibendilik’e Aktarılması | 199- Mantralar ve Kelime-i Şehadet Benzeri Bir Cümle | 200- Hinduizm İnancındaki Surya-Namaskar ile İslam’daki Namaz Benzerliği | 201- Surya Namaskar (Kur’an’daki Analizi) | Kaynaklar

YAHUDİLİK (18. Bölüm: 17 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 5818 Kelime | 4 Görsel | 27 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
202- Hz. İbrahim Aslında Bir Mısır Firavunu Mu? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 203- Hz. Musa Gerçekte Kimdir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 204- Musa Kızıldeniz’i Yardı Mı? Gerçek Ne Olabilir? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 205- İsrail Bayrağı’ndaki Sembolün Kökeni Nedir? (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 206- Yahudilik ve Hz. İbrahim’in Kökeni Hakkında Görüşler | 207- Semavi Dinlerdeki Hz. İbrahim Nereli ve Kimdir? | 208- Tek Tanrılı İnanç; Hz. İbrahim’den Önce Zaten Vardı (Marduk – Hubal) | 209- Yahudi Tarihi Yalan Mı? | 210- Tevrat 500 Senede Yazılmıştır! (İncil’deki Analizi) | 211- Eski Kralların ve Eski Peygamberlerin Uzun Yaşaması Bağlantılı Mı? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | Tevrat’tan Seçmeler; 212- Tevrat’ın Tanrısı’nın İnsan Gibi Olması | 213- Tevrat’ta Tek Tanrı Mı Var? | 214- Tevrat’ın Tanrısı Sadece İsrailliler’in Mi Tanrısı? | 215- Tevrat Hangi Sürgünü Anlatıyor! | 216- Tevrat’taki Bayram(lar) Marduk Bayram(lar)ı Mı? | 217- Kurban ve Sunu | 218- Levhalar, Ahit Sandığı, Tanrının Evi/Çadırı, Kabe Perdesi (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | Kaynaklar

HIRİSTİYANLIK (19. Bölüm: 14 Konu)

Yazarın Puanı: 7/10 | 4695 Kelime | 12 Görsel | 23 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
219- Musevilik ve Hıristiyanlık Hakkında Bilgiler | 220- Hz. İsa’nın Üyesi Olduğu Gizli Tarikat Nedir? (Kur’an’daki Analizi) | 221- Hristiyanlık’ın Eski İnançlarla Benzerliği (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 222- Hristiyanlık’taki Üçlemenin 4 Büyük Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 223- İsa, Meryem ve Tanrı Üçlemesinin Kökeni (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 224- Hristiyanlık’taki Kilit Noktalar (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 225- İncil’de İsa’nın Mucizeleri | 226- İncil’deki Armageddon Savaşı İle Bhagavad-Gita’daki Dünya Savaşı’nın Benzerliği (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | İncil’den Seçmeler; 227- İncil’de “Görüm” | 228- İncil’de “İnsan(sı) Tanrı” | 229- İncil’de Bölgesel “İsrail Tanrısı” | 230- İncil’de “Mesih” | 231- İncil’de “Çifte Tanrı veya Çoktanrı” | 232- İsa, Halka Mucize Niye Göster(e)miyor! | Kaynaklar

İSLAMİYET (20. Bölüm: 39 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 9440 Kelime | 16 Görsel | 47 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
233- Kabe’nin Derin Analizi; 234- Kâbe’den Önceki ve Benzer İbadethaneler, 235- Kâbe’nin Ticaret ve Tapınım İlişkisi, 236- Kâbe Tarikatı, 237- Hindu İnançlarla Kâbe İlişkisi, 238- Kâbe Tapınağı İle Hindu Tapınakları Arasındaki Benzerlikler, 239- Hacer-ül Esved ve Sanghey Ashweta ilişkisi, 240- Zem-Zem Suyu ve Ganj Nehri İlişkisi, 241- Tavaf, 242- Hac Sırasında Dikişsiz Elbise (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi), 243- Tarihi Kayıtlara Göre Kâbe, 244- Museviliğe ve Tevrat’a Göre Kâbe, 245- Büyük İslam Tarihçisi Buhari’ye Göre Kâbe (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi), 246- Büyük İslam Tarihçisi Taberi’ye Göre Kâbe, 247- İslam ve Kur’an’a Göre Kâbe, 248- İslam’dan Önce İbrahim ve Kâbe Hakkında Çeşitli Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi), 249- İslam Sonrası Kâbe İçerikli Bazı Sözler (Tevrat’taki Benzerliği/Analizi) | 250- Tevrat ve İncil’de Hacer-ül Esved’in İzleri | 251- Hz. Muhammed’in Yardımcıları ve Yemen’li Rahman (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 252- İslam’ın İçindeki Alevilik Ve İsmaililik – Alevilik Tarihi; 253- İsmaililik’te Şeyhlik, 254- İsmaili Öğretisi, 255- Hasan Sabbah ve İsmaililik, 256- Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, İslam ve İsmaililik, 257- İsa’nın Fakir Askerleri ve Tapınak Şovalyeleri | 258- Allah Sözcüğün Etimolojik Oluşumu | 259- Hz. Muhammed’in Ölümü | 260- Hz. Muhammed’in Hocası Nevfel Kimdir? Eşi Hatice Kimdir? | 261- İslam, Kur’an ve Hz. Muhammed Hakkında Bilgiler (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Analizi) | 262- İncil’de Hz. Muhammed’den Bahsediliyor Mu? (İncil ve Kur’an’daki Analizi) | 263- “Amin” Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 264- İslam Dininin Mezhepleri | 265- Nuh’un Gemisi Sular Çekilince Nereye Oturdu? Cudi Dağı Mı? Ağrı Dağı Mı? | 266- Hz. Muhammedin Ücretsiz Savaş Eğitimi Vermesi (Kur’an’daki Analizi) | 267- Hz.Muhammed’in Hayatındaki Kilit Noktalar – Kur’an Nasıl Yazıldı/Oluşturuldu | 268- Kur’anda Birbirine Karışmayan Sular ve Kaptan Kusto’nun Kökeni | 269- İslam’dan Önce Namaz Ve Oruç | 270- İslam’daki Resim, Heykel Ve Köpek Yasağı: Hz.Muhammed’in Resmini Çizdirmemesi | 271- Kur’an Alkol İçin Ne Diyor? | Kaynaklar

ZERDÜŞTLÜK, SABİİLİK VE MANİHANİZM (21. Bölüm: 8 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 3821 Kelime | 2 Görsel | 17 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
272- Zerdüşt’ün Mazdeizm İnancı (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 273- Mö 200 Sabiilik Dini ve O’nun Hrisitiyanlık-İslam’a Kattıkları (Kur’an’daki Benzerliği/Analizi) | 274- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Işık-Karanlık Dualitesi | 275- Sabiilik’te Gün İsimlerinin Dinsel Oluşumu | 276- Ms 200 Manihanizm Dini ve İslam Dini Arasındaki Benzerlikler (İncil’deki Benzerliği/Analizi), 277- “Ben Son Peygamberim” Diyen Mani | 278- Mecusilik İnancı (İncil’deki Benzerliği/Analizi) | 279- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Herkesin “Ben Son Peygamberim” Demesi! | Kaynaklar

TÜRKLER VE TÜRK İNANÇLARI (22. Bölüm: 12 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 3519 Kelime | 5 Görsel | 16 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
Türklük, Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi Hakkında; 280- Bereketli Altın Kuşak ve Turan Zemin (Asya), 281- En Eski Türk Kavimleri, 282- “Türk” Kelimesinin Anlamı ve Türkiye, 283- Türklerin Fiziki Dış Görünümü Nasıldır?, 284- Mitoloji Nedir?, 285- Türklerin Mitolojileri Nasıldı?, 286- Türklerin En Eski Miti / Destanı: Yaradılış Destanı | 287- Tengricilik, Gök Tanrı ve Kutsal 7 | 288- Alp Er Tunga, Türk Kelimesinin Anlamı, Cermen’ler, Asena/Bozkurt ve Ergenekon Destanları ve de Nevruz | 289- Altın Elbiseli Adam ve Türklerin İlk Yazısı | Türkler Nasıl Müslüman Oldu?; 290- 1- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (643-705 Yılları), 291- 2- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (705-720 Yılları) | Kaynaklar

DÜNYA’NIN DİĞER MİTOLOJİLERİ, İNANÇLARI VE DİNLERİ (23. Bölüm: 12 Konu)

Yazarın Puanı: 7/10 | 3018 Kelime | 7 Görsel | 17 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
292- Şamanizm | 293- Mayalar | 294- Avrupa Megalit İnancı | 295- Hititler | Antik Yunan Mitolojisi; 296- Altın İnsanların Cennetten Kovulması, 297- Dionysos Tanrısı | 298- Gnostik İnançlar: Gnostisizm | 299- Ezidilik / Yezidilik Dini: Simurg Kuşu’ndan Tavus ve Anka Kuşlarına | 300- Ezoterizm İnancı: Farkındalık Ve Kendini Bilmek | 301- Platonculuk ve İskenderiye Kültürü | 302- Bahailik Dini | 303- Deizm, Ezoterizm, Agnostisizm, Panteizm, Spiritüalizm, Materyalizm, Dualizm, İdealizm, Determinizm ve Ökültizm | Kaynaklar

DİĞER KONULARLA BAĞLANTILI SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER (24. Bölüm: 19 Konu)

Yazarın Puanı: 8/10 | 10304 Kelime | 12 Görsel | 51 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
304- Dini İnançlar Neden Oluşur? | 305- Prof. İlhan Arsel’in “Dinler Hikayedir” Yorumu | 306- Tektanrılılığın Tarihsel Oluşumu | 307- Babil İnançlarının ve Babil Kardeşliği Örgütünün Günümüz Dünyasına Etkileri | 308- Bayraklardaki Gökyüzü Simgelerinin Kökeni | 309- Zeus Tanrısı Nasıl Oluştu ve Kökeni Nedir? “God” Kelimesinin Kökeni Nedir? | 310- Ruh ve Reenkarnasyon Hakkında Bilgiler | 311- İnanna ve Marduk Tanrılarının Başka Tanrılara Dönüşmesi | 312- Kurban Kesmenin Kökeni | 313- Piramitlerin Atası Tümülüsler Mi? | 314- Mezar Taşlarında Yazan Soy Ağaçlarının Kökeni; Dikilitaşlar Mı? – Mayalar | 315- Hallac-I Mansur: “En-El Hakk – Ben Allah’tan İbaretim” | 316- Abdülkadir Geylani’nin Düşünceleri | 317- Mevlana’nın Dönüşündeki Hinduizm Bağlantısı | 318- Gelmiş Geçmiş En Büyük 13 Tanrı | 319- Dünyada ve Türkiye’de Dini İnanç Oranları ve Analizi | 320- 282 Maddelik Hammurabi Kanunlarının Dinlere Aktarılması; 321- Hammurabi Kanunları ile Tevrat, İncil ve Kur’an Metinlerinin Karşılaştırılması ve Benzerleği, 322- 282 Maddelik Hammurabi Kanunları’nın Tamamı ve Önemli Maddelerin İşaretlenmesi | Kaynaklar

MASONLUK VE İLLÜMİNATİ (25. Bölüm: 6 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 2115 Kelime | 4 Görsel | 11 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
323- Masonluk ve Tapınakçılar | 324- Masonluğun Tarihi ve İllüminati | 325- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları | 326- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı | 327- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları | 328- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı | Kaynaklar

YENİ AHİT (İNCİL)’İN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ (27. Bölüm: 10 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 17382 Kelime | 0 Görsel | 69 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
335- İncil Nedir? | İncil’in Analizi; 336- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kitaplarının, Anlam Bütünlüğünü Kaybetmeden, Seçilmiş En Önemli Maddelerinin Tek Bir Kitap Halinde Özet Olarak Sıralı Birleştirilmesi ve Analizi | 337- Elçilerin İşleri | Pavlus’tan Romalılar’a Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup | 338- Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup | Pavlus’tan Efesliler’e Mektup | Pavlus’tan Filipililer’e Mektup | Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup | 339- Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Selanikliler’e İkinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup | 340- Pavlus’tan Titus’a Mektup | Pavlus’tan Filimon’a Mektup | İbraniler’e Mektup | Yakup’un Mektubu | 341- Petrus’un Birinci Mektubu | Petrus’un İkinci Mektubu | Yuhanna’nın Birinci Mektubu | Yahuda’nın Mektubu | 342- Yuhanna’ya Gelen Vahiy (22 Bölümün Her Birinin Detaylı Bir Özeti) | 343- Sözlük | 344- Ekler | Kaynaklar

KUR’AN’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ (28. Bölüm: 21 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 32321 Kelime | 0 Görsel | 129 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
345- Kur’an Nedir? | 346- Hangi Meal Neden Seçildi?, Meal Hakkında Bilgiler, Yazardan Açıklama | Kur’an’ın Analizi; 347- Bakara | Al-i İmran | Nisa | Maide | En’am | 348- A’raf | Enfal | Tevbe | Yunus | Hud | 349- Yusuf | Ra’d | İbrahim | Hicr | Nahl | 350- İsra | Kehf | Meryem | Taha | Enbiya | 351- Hac | Mü’minun | Nur | Furkan | Şuara | 352- Neml | Kasas | Ankebut | Rum | Lokman | 353- Secde | Ahzab | Sebe’ | Fatır | Yasin | 354- Saffat | Sad | Zümer | Mü’min | Fussilet | 355- Şura | Zuhruf | Duhan | Casiye | Ahkaf | 356- Muhammed | Fetih | Hucurat | Kaf | Zariyat | Tur | 357- Necm | Kamer | Rahman | Vakıa | Hadid | 358- Mücadele | Haşr | Mümtehine | Saff | Cum’a | 359- Münafikun | Teğabün | Talak | Tahrim | Mülk | 360- Kalem | Hakka | Mearic | Nuh | Cin | Müzzemmil | Müddessir | Kıyamet | 361- İnsan | Mürselat | Nebe’ | Nazi’at | Abese | Tekvir | İnfitar | Mutaffifin | 362- İnşikak | Büruc | Tarık | A’la | Ğaşiye | Fecr | Beled | Şems | Leyl | 363- Duha | İnşirah | Tin | Alak | Kadir | Beyyine | Kaari’a | Tekasür | 364- Hümeze | Fil | Kureyş | Kafirun | Nasr | Mesed | Felak | Nas | 365- Sözlük | Kaynaklar

“FELSEFE TARİHİ VE İSLAM’A YANSIMALARI” (29. Bölüm: 25 Konu)

Yazarın Puanı: 10/10 | 30157 Kelime | 27 Görsel | 147 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
366- Antik Yunan Felsefesinin İslam’a Etkileri | 367- Kindi, Halid b. Yezid, Harun el-Reşid, İbn Meymun, Pisagor, Plotinus, Heraklitos, Parmenides, Öklid, Batlamyus, Galileo Galilei, Hipokrat, Demokritos, Epikuros | 368- Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman | 369- Sokrates, Platon ve Aristoteles | 370- Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd | 371- Klasik İslam Düşüncesinde Tanrı Tasarımları | 372- Ahmed b. Hanbel, Ebü’l Hasan Eş’ari, Hallac-ı Mansur, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Ebu Davud es-Sicistani | 373- Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa | 374- Nihilizm’in Modern Versiyonu: Postmodernizm | 375- Gorgias, F. Nietzsche, S. Freud, K. Marx, I. Kant, G. Berkeley, Nasreddin Hoca | 376- İslam Modernizmi ve Türkiye’deki Yansımaları | 377- Fazlur Rahman, Cemaleddin Efgani, M. Abduh, Namık Kemal, M. A. Ersoy, Seyyid Kutub, 2. Abdülhamid, S. Nursi, Ebu Leheb, Ebu Cehil | 378- Antik Yunan’dan İslam Felsefesine: Aşk ve Delilik | 379- A. Schopenhauer, B. Spinoza, Thales, Empedokles, Homeros, Aristofanes, Galen | 380- İslam Geleneğinde Bilgi Kuramı | 381- Matüridi, R. Descartes | 382- Felsefi Antropolojinin Işığında: Hz. Muhammed ve Kur’an | 383- İslam Dünyasında Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu | 384- Ebu Cafer el-Mansur, Şafii, Z. Er-Razi, İbn el-Salah, Ebü’l Hasan el-Amiri, Lokman Hekim, Hz. Davud, Hz. Süleyman | 385- Laikliğin Felsefi Temelleri | 386- Martin Luther, F. Bacon, N. Machiavelli | 387- Ölüm Korkusu Karşısında, Felsefenin Tesellisi | 388- I. Yalom, B. Russell, L. Tolstoy, M. T. Çiçero, Epiktetos | 389- Tanrı ve Ahlak İlişkisine Felsefi Bir Yaklaşım | 390- Protagoras, J. Locke, J. J. Rousseau, Aristippos, D. Hume, J. Bentham, J. S. Mill, C. Darwin | Kaynaklar

GERÇEĞİ ARAYANLAR: BİLİNMEYENE YOLCULUK ANKETİ’NİN SONUÇLARI (202 Kişinin Katıldığı 30 Soru) (30. Bölüm: 1 Konu) (Orijinal 1 Video)

Yazarın Puanı: 8/10 | 2017 Kelime | 30 Görsel | 32 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
391- Gerçeği Arayanlar: Bilinmeyene Yolculuk Anketi’nin Sonuçları (30 Soru) | Kaynak(lar) | Not: Bilim İnanç ve Felsefe’de Cevabı Net Bilinmeyen Sorulara Halkın Yaptığı Yorumlardan Çıkarılmış Sayısal Veriler. Bu Konularla İlgilenen 202 Farklı Kişinin 30 Soruya Yazdığı 2132 Tane Yorumun Sayısal Verilere Dönüştürülmesi. Bu; açık ve kapalı uçlu soruların -Alper Çadıroğlu tarafından- sorulduğu, cevapların yazılı olarak verildiği bir anket çalışmasıdır.

KENDİME AİT “SESLİ DÜŞÜNCELERİM” (32. Bölüm: 26 Konu: 45 Yazı ve/veya Söz)

Yazarın Puanı: -/- | 5176 Kelime | 0 Görsel | 21 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
(Not: Bölüm içinden seçilmiş yazı veya sözlerdir.) 393- “Benim inancım şu…” | 394- “Zıtlık nedir gerçekte var mıdır?” | 395- “Sizce yaptığım bu dinsel antropoloji doğru mudur?” | 396- “Zaman nedir? Zaman diye bir şey olmayabilir mi?” | 397- “İnsan ve Evren” | 398- Anlam ise: “Sen”sin | 399- Var vardır, yok yoktur! | 400- “Zıtlık diye bir şey yoktur.” | 401- “Sorularla Dna’dan İnsana ve Evrene Dair Bir Değerlendirme” | 402- “Evrenden seni alıp çıkarsak evren olmazdı.” | 403- “Gerçek Nedir, Var Mıdır? Epistemolojiye Bilimsel Felsefik Bir Atıf” | 404- “Zaman nedir?” Sorusunun Değerlendirilmesi | 405- “Mutluluk” düşüncede mi başlar? | 406- “Tüm Filozoflara Reddiye” | 407- “Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir.” | 408- “12 Boyutlu An-Perde Hipotezi” | 409- “Bir şey her şeye bağlanabilir, her şey de bir şeye bağlanabilir.” | 410- “Sonsuzluk Ağacı” | 411- “Herkes birbirinin kurgusudur.” | 412- “Mucize diye bir şey yoktur, her şey bir mucizedir.” | 413- “Tüm olasılıklar olabilir” | 414- “Her bir şey tamamen benzerdir, aynı zamanda da tamamen benzersizdir.” | 415- “Sen kimsin?” | 416- “Tanrı’nın zarı yoktur.” | 417- “Hayatta bir anlam olsaydı hayat olmazdı.” | 418- “Evet, her şey doğrudur, yanlış diye bir şey yoktur.” | Kaynak: Alper Çadıroğlu’nun kendi düşünceleridir.