Ana Sayfa

1. BÖLÜM: 10 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Big Bang’den Günümüze, Geçmişe Kısa Bir Yolculuk: (Big Bang Patlaması, Zaman ve Işığın Oluşumu, İlk Oluşan Dev Galaksiler ve Dev Yıldızlar, Dev Yıldızların Patlamasıyla Diğer Elementlerin Oluşması, Yıldızların ve Nebulaların Oluşumu, Kara Deliklerin Oluşumu, Samanyolu Galaksisi’nin Oluşumu, Atomu ve Galaksileri Bir Arada Tutan Kuvvetler, Güneş’in Oluşumu, Dünya’nın Oluşumu)
2- Galaksiler, Yıldızlar, Güneş ve Dünya Hakkında
3- Evren Hakkında
4- Kainatın Sonu Nasıl Olacak? (Big Crunch ve Big Rip Teorileri)
5- Atom, Parçacıklar ve Evrendeki 4 Temel Kuvvet
6- Kuarklar ve Kuark-Gluon İlişkisi
7- Cern Deneyi: Madde ve Antimadde
8- Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Fon Işıması)
9- Elektromanyetik Tayf
10- Evrenin Toplam Enerjisi “Sıfırdır”
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 5187 | Görsel: 20 | Video: 1 | Yazarın Puanı: -/-

Slider

2. BÖLÜM: 11 KONUİÇİNDEKİLER
1- Asimetriklik: Evrenimiz Düzensizdir
2- Fizik Hakkında Birtakım Bilgiler: Big Bang’den Önce Ne Vardı! Sorusu; Bir İnsanın Enerjisi 30 Tane Hidrojen Bombası Patlamasına Eşittir; Dünya Benzeri Gezegen Sayısı Tahminen Kaçtır?; Güneş’ten Sonra Dünya’ya En Yakın Yıldıza Ulaşma Süresi
3- Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında: E=Mc2 Nedir ve Neden Önemlidir?; Einstein, Newton’un Sonunu Hazırladı!; Klasik ve Göreli Fizik
4- Evren Hakkında İlginç Bilgiler ve Ay’ın Oluşumu
5- Evrenin Oluşumu (Kısaca 8 Adımda!)
6- Entropi: Evren Neden Oluştu? Big Bang Neden Patladı? Evrendeki Düzen Nasıl Oluştu?
7- Evren Nasıl Genişler?
8- Evrenimizde Boşluk Var Mıdır? Maddeler Gerçekte Katı Mıdır? Evrenimizin “Öz” Yapısı Nasıldır?
9- Evrenin Şekli Nasıldır!
10- Fizikteki Mükemmel 3’lü: Hareket, Mekan ve Zaman Hakkında Sıra dışı Bilgiler
11- Takyon Işık Hızından Hızlı Mı? Düşünce Gücü (?)
Kaynakça

Dipnot: 29 | Kaynakça: 12 | Kelime: 4083 | Görsel: 3 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

3. BÖLÜM: 7 KONUİÇİNDEKİLER
1- Özel Göreliliğin Kısaca Özeti
2- Genel Göreliliğin Kısaca Özeti: “Evrenin Şekli, Kütleçekimi, Zaman”
3- Kesin Gerçeklik Var Mıdır? Özel ve Genel Görelilik
4- İzafiyet Kuramı: Zaman Aslında Akmamaktadır, Donmuştur
5- Biz Neden Hareket Ediyoruz?
6- Evrende Sabit Bir Zamanın Olmayışı: Zamanların Kayması
7- Newton’un Kafasına Elma Düşmedi, Newton Hareket Ederek Elmaya Değdi
Kaynakça

Dipnot: 9 | Kaynakça: 4 | Kelime: 2339 | Görsel: 4 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

4. BÖLÜM: 13 KONUİÇİNDEKİLER
1- Kuantum: Çift Yarık Deneyi
2- Kuantum: Gecikmiş Seçim Deneyi (Atom altı parçacıklar için, yeni bir geçmiş oluşturabiliriz!)
3- Kuantum Silici Deneyi (Atom altı parçacıklar için, geçmiş silinerek yeni bir geçmiş oluşturulabilir!)
4- Hiçbir Şeye Gerçek Anlamda Dokunamayız: Parçacık ve Kuantum
5- Kuantumda Belirsizlik İlkesi: Aslında Her Şey Şekilsiz ve Belirsizdir
6- Kuantumda Olasılık Dalgaları: Evrenimiz Olasılıklardan İbarettir
7- Kuantumda Geleceğin Geçmişi Etkilemesi
8- Kuantumdaki Bağlantılar: Bir Hareket Diğer Hareket Sayesinde Oluşur
9- Kuantum: Etrafımızdaki Görüntüler Nasıl Oluşuyor?
10- Kuantum: Görüntülerin Oluşumunun Temeli ve Özü Nedir!
11- Kuantumun Geçmiş ve Gelecek Yorumu
12- Kuantumda Her Şeyin Birbirini Etkilemesi
13- Kuantumda Hiçbir Madde Bağımsız Değildir: “Dolanıklılık”
Kaynakça

Dipnot: 16 | Kaynakça: 4 | Kelime: 4172 | Görsel: 11 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

5. BÖLÜM: 2 KONUİÇİNDEKİLER
1- Çoklu Evrenler: Paralel Evrenler ve Şişmeye Dayalı Evrenler Nedir?
2- Paralel Evrenler
Kaynakça

Dipnot: 7 | Kaynakça: 5 | Kelime: 1051 | Görsel: 4 | Yazarın Puanı: 7/10

Slider

6. BÖLÜM: 12 KONU (3 Video©)İÇİNDEKİLER
1- İnflation Patlaması: Big Bang’in Yanında Cüce Kaldığı Sıradışı Bir Patlama! Evrendeki Her Şey Tesadüf Eseri Oluştu (Konunun hazırladığım videosu)
2- Kainat 10 Kiloluk Bir Maddeden Oluştu (Konunun hazırladığım videsu)
3- Evrenin Genişlemesinin Asıl Sebebi: Demir Küre Deneyi (Konunun hazırladığım videosu)
4- Karanlık Enerji ve Karanlık Madde Nedir?
5- Higgs Alanı veya Tanrı Parçacığı Nedir?
6- Işık Hızı’na Ulaşırsak Işık Nasıl Gözükür?
7- Renk Nasıl Oluşur?
8- Maddeler Sıfır Kütleli ve Sıfır Boyutludur, Maddelerde Kütle ve Hacim Yoktur
9- Yoktan Var Etmek Yanlıştır! Çünkü!..
10- Dünya’nın Sonu Ne Zaman Olacak! (Bilimsel Kıyamet)
11- Süpersicim Kuramı İle Her Şeyin Birleştirilmesi
12- Süpersicim M-Kuramı’ndaki Diğer Boyutlar Ne İşe Yarar?
Kaynakça

Dipnot: 19 | Kaynakça: 5 | Kelime: 3475 | Görsel: 20 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

7. BÖLÜM: 8 KONU (3 Video©)İÇİNDEKİLER
1- Hiçliğin Matematikte Açıklanması (Konunun hazırladığım Videosu)
2- “Yaratma” Diye Bir Şey Var Mıdır?
3- Hiçlik, Varlık ve Kainat Üzerine Derinlemesine Analiz (Konunun hazırladığım Videosu)
4- Evrenimiz Hiçlikten Doğmuş Olabilir Mi?
5- Benlik: Ben Gerçekten Var Mıyım? (Konunun hazırladığım Videosu)
6- Neden Varız? Varoluş Gizemine Matematiksel Bir Bakış: Platon ve Pisagor Düşüncesi
7- Varoluş: Neden Varız?: Spinoza’dan Enformasyona, Axiarchism’den Panpsişizme
8- Neden Hiçbir Şey Olmayacağına Bir Şey Var?
Kaynakça

Dipnot: 8 | Kaynakça: 1 | Kelime: 4366 | Görsel: 15 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

8. BÖLÜM: 3 ALT BÖLÜM: 33 KONU (2 Video©)

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER


CANLILARIN EVRİMİ
64- Dünya’nın Oluşumu ve Evrim Hakkında Ön Bilgiler
65- ~4 Milyar Yıl Önce “Canlı-Cansız Arası Form Oluştu”
66- ~3 Milyar Yıl Önce “İlk Canlı Olan Bakteri Oluştu”
67- ~650 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvansal Hücre Kolonileri Oluştu”
68- ~630 Milyon Yıl Önce “Canlıların İlk Formları/Ataları Oluştu”
69- ~600 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvanlar Oluştu”
70- ~550 Milyon Yıl Önce “Balıkların Ataları Oluştu”
71- ~520 Milyon Yıl Önce “İlk Balıklar Oluştu”
72- ~375 Milyon Yıl Önce “Hayvanlar Sudan Karaya Geçti”
73- ~315 Milyon Yıl Önce “Sürüngenler Oluştu”
74- ~275 Milyon Yıl Önce “Memelilerin Atası Oluştu”
75- ~160 Milyon Yıl Önce “Gerçek Memelilerin İlk Ortak Atası Oluştu”
76- ~70 Milyon Yıl Önce “Dünya’ya Göktaşı Çarptı ve Çoğu Tür Yok Oldu”
77- ~55 Milyon Yıl Önce “İnsanları Oluşturacak Olan Primatlar Oluştu”
78- ~47 Milyon Yıl Önce “İnsan Türüne Gidecek Olan Primat Türü”
79- ~40 Milyon Yıl Önce “İlksel Maymunsular Oluştu”
80- ~10 Milyon Yıl Önce: “İki Ayak Üstünde Durmaya Meğilli Hominidler Oluştu”


SIRASIYLA İNSANIN EVRİMİNE GİDEN FOSİLLER
81- ~47 Milyon Yıl Önce (Darwinius masillae)
82- ~35 Milyon Yıl Önce (Aegyptopithecus zeuxis)
83- ~29 Milyon Yıl Önce (Saadanius hijazensis)
84- ~18 Milyon Yıl Önce (Proconsul africanus)
85- ~13 Milyon Yıl Önce (Pierolapithecus catalaunicus)
86- ~7 Milyon Yıl Önce (Sahelanthropus tchadensis)
87- ~3,2 Milyon Yıl Önce “Ayakta Durabilen Lucy” (Australopithecus afarensis)


İNSAN TÜRLERİ
88- ~2 Milyon Yıl Önce “İlk İnsan Türü (Homo Habilis)” Oluştu
89- 1,9-1,4 Milyon Yıl Öncesi Aralık (Homo Ergaster)
90- 1,9 Milyon – 300 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Erektus)
91- 300-28 Bin Yıl Öncesi Aralık (Homo Neandertalensis)
92- ~200 Bin Yıl Önce “Ve Nihayet Günümüz İnsanı Oluştu” – (Homo Sapiens) 200-50 bin yıl öncesi aralık ve (Homo Sapiens Sapiens) 50 bin yıl önce ve günümüz
93- Bu İnsan Türlerine Benzer Olarak Aralarda Başka Türler veya Alttürler de Yaşadı (Homo rudolfensis, georgicus, antecessor, cepranensis, heidelbergensis, rhodesiensis, sapiens idaltu, floresiensis)
94- İnsan’ın Beyin Hacminin Artması
95- İnsanın Evriminin 25 Milyon Yıllık Gösterimi
96- Beyin ve Gözün Oluşumu
Kaynaklar

Dipnot: --- | Kaynakça: --- | Kelime: 7355 |
Görsel: 141 | Müze: 28 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

9. BÖLÜM: 4 KONUİÇİNDEKİLER
1- RNA: Rna’dan İlk Hücreye ve Günümüze Yolculuk
2- DNA: Deoksiribo Nükleik Asit
3- DNA’nın Yapısı: Bütün Canlılar DNA’dır
4- DNA’nın Değişmesiyle Yeni Bir Canlı Türünün Oluşması
Kaynakça

Dipnot: 10 | Kaynakça: 7 | Kelime: 1430 | Görsel: 3 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

10. BÖLÜM: 9 KONUİÇİNDEKİLER
1- Neden İnsanlar %95 Oranında Sağ Elini Kullanır?
2- Teori, Kanundan Daha Büyüktür
3- Yaşamın Tablosu
4- 65 Milyon Yıl Önce Dünya’ya Çarpan Dev Göktaşı
5- Canlıların İlginç Özellikleri
6- Hücrelerimiz Hakkında İlginç Bilgiler
7- Evrim Fikrini İlk Olarak Ortaya Atan, İslam Değil; Yunan Filozoflarıdır
8- İlginç Cinsel Bilgiler
9- Tıptaki Birtakım Bilimsel Gelişmeler
Kaynakça

Dipnot: 17 | Kaynakça: 20 | Kelime: 2883 | Görsel: 3 | Yazarın Puanı: 6/10

Slider

11. BÖLÜM: 8 KONU (1 Video©)İÇİNDEKİLER
1- Sağ ve Sol Beyin Özellikleri
2- Bizi Bilinç Değil Bilinçaltı Yönetir
3- Evrensel Bilinç ve Düşünce Üzerine
4- İnsanın Bilinçaltı ve Evrensel Bilinçaltı: “Düşüncelerimiz Boşa Gitmiyor”
5- Dejavu Neden Olur?
6- Zeka Kapasitemiz Hakkında ve Beynimizin %5’ini Değil %100’ünü Kullanırız
7- Aklımıza Takılan Sorunlardan Nasıl Kurtuluruz?
8- Beyin Hakkında 4 Uzmanın Söyledikleri
Kaynakça

Dipnot: 15 | Kaynakça: 15 | Kelime: 3047 | Görsel: 2 | Yazarın Puanı: 7/10

Slider

12. BÖLÜM: 7 KONUİÇİNDEKİLER
1- Parapsikolojik Kavramların Tanımları
2- Klervoyans: Uzaktan Hissetme / Ayan Olma ve Uzaktan Görme / Durugörü
3- Telepati, Prekognisyon, Telekinezi ve Size Bakıldığını Hissetme
4- Telepati ve Duru Görü Deneyleri
5- Prekognisyon / Önsezi: Zamanda Algılama, Geleceği Görme
6- Psikokinezi: Canlı Organizmalarla Zihinsel Etkileşim
7- Alan Şuuru / Kitlesel Zihin ve Evrensel Büyük Şuur: “Kitlesel Düşünceler Bir İnsanın Hareketlerine Yön Verebilir”
Kaynakça

Dipnot: 7 | Kaynakça: 1 | Kelime: 4263 | Görsel: 7 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

13. BÖLÜM: 5 KONUİÇİNDEKİLER
1- İlk İnsanların Dinsel İnançları ve “Sağ” Kavramı
2- MÖ 50.000 İle 10.000 Tarihlerinde Din Kavramı: Göğe Yükseliş ve Dinsel Köprü
3- MÖ 10.000 ve Sonrası: Tarıma Geçiş ve Hayvanların Evcilleştirilmesi
4- MÖ 10.000’den MÖ 3.000’e: Topraktan Oluşan İnsan, Yeni Yıl, Hacer-ül Esved
5- Göbeklitepe
Kaynakça

Dipnot: 46 | Kaynakça: 33 | Kelime: 3798 | Görsel: 15 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

14. BÖLÜM: 24 KONU (1 Video©)İÇİNDEKİLER
1- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
2- Mezopotamya İnançlarının Yayılması
3- Noel’in/Yılbaşının Kökeni
4- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
5- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
6- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni
7- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
8- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi)
9- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı
10- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir!
11- Hıdırellez’in Kökeni
12- Tektanrılılığa Geçiş
13- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah
14- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
15- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?)
16- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği/Analizi)
17- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek)
18- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi
19- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği/Analizi)
20- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler
21- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı
22- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı”
23- İncil’de İnanna’nın İzleri
24- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu”
Kaynakça

Dipnot: 20 | Kaynakça: 4 | Kelime: 6380 |
Görsel: 41 | Müze: 8 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

15. BÖLÜM: 31 KONU (2 Video©)İÇİNDEKİLER
1- Sümerler Kimdir?
2- Sümer Tabletlerinin Derinlemesine Analizi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
3- Sümer Kil Tabletlerindeki Metinlerle Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Metinlerin Benzerliği
4- Çamurdan Yapılan Âdem (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
5- Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
6- Tufan Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
7- Sümer Tabletlerindeki Çoban
8- Hüd Hüd Kuşu ve Sultan Belkıs Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
9- Sümer’deki Dilmun Cenneti (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
10- Adapa Efsanesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
11- Sırat Köprüsü ve İsa’nın Dağdaki Vaazı
12- Sümerlerde Gılgamış Destanı (Özet)
13- Sümerlerde Yer’in ve Gök’ün Yaratılışı (Giriş) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
14- Sümerlerde Yaratılış Hikayesi ve Qannes/Adapa, Balık İnsandan Hz. Yunus’a, Dummuzi’den Hz. İsa’ya, İnanna’nın İştar ve Kubaba’ya Dönüşmesi, Nannar, Utu ve Ningirsu (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
15- Sümerlerdeki Önemli Nüanslar (Göbeklitepe, Dummuzi, İnanna’dan Anne’ye, Dünyadaki Yüksek Enerji Alanlarının Kutsallaştırılması) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
16- El-Eli-Elios-İlyas
17- 12 Sayısının Önemi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
18- Camiler Aslında Sümer Yapıları Mı? ve Sümerce’den Türkçe’ye Etimolojik Benzeşmeler
19- Sümerolog M. İlmiye Çığ’dan Din Hakkında Bilgiler (Kur’an’daki Analizi)
20- Sümerler; Gökyüzü, Cennet-Cehennem, Ağlama Duvarı ve Nevruz’un Kökenleri (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
21- Ariler (Aryanlar): Dinlerin Gidişatına Yön Vermiş Bir Kavim
22- Sümer, Aryan ve Samilerin Kökeni Nedir? Araplar Aslında Hintli Midir?
23- Cennet ve Cehennem’in Tarihsel Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
24- Cennetteki Irmakların Kökeni
25- Bayanlarda Örtünmenin Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
26- Son Buzul Çağı, Sümer’de Büyük Tanrılar, Evrenin ve İnsanın Yaratılışı ve Kalp Gözü Kavramı (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
27- Kur’an’da Kalp
28- Sümer-Akad-Babil; Günah Çıkarma, Işık, Şeytan, Yeni Yıl (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
29- Sümer-Babil; 6 Günde Yaratılan Dünya ve “6” Rakamının Gizemi
30- Babil İnançlarının Dinlere ve Günümüze Etkisi ve Babil Kulesi (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği / Analizi)
31- Dinlerde Kadın’ın Tarla Gibi Gözükmesi
Kaynakça

Dipnot: 120 | Kaynakça: 40 | Kelime: 17352 |
Görsel: 47 | Müze: 11 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

16. BÖLÜM: 5 KONUİÇİNDEKİLER
1- Antik Mısır Hakkında Öncül Bilgiler (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
2- Mısır Mitolojisi; Yaratılış, Atum, Ra, Osiris, Ptah ve Diğer Tanrılar ve de Kalp-Ruh-Akıl-Söz Bağlantısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
3- “Aton, Ey Sen Tek Tanrı, Senin Dışında Başka Tanrı Yok” ve Günah-Sevap Terazisi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
4- Tek Gözlü Horus ve Görünmez Amon Tanrısı (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
5- MÖ 5000-1000 Aralığında Hermetizm’in Dinlere Katkıları (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
Kaynakça

Dipnot: 39 | Kaynakça: 17 | Kelime: 4898 |
Görsel: 7 | Müze: 5 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

17. BÖLÜM: 14 KONUİÇİNDEKİLER
1- Hinduizm Hakkında Öncül Bilgiler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
2- Vedizm Dini
3- Brahmanizm Dini (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
4- Hinduizm Dininin Temelleri; “Her Şeyden Önce O Vardı; O, Birdir” İnancı (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
5- Budizm’in Kökenleri
6- Hinduizm, MÖ 1000-500; Puruşa, Muni ve Cennet’teki Huriler (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
7- Sidarta Gatoma Buda ve Budizm (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
8- Hinduizm Panteizminden Vahdet-i Vücut’a Dönüşüm (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
9- Şihizm – Konfüçyüsçülük - Taoizm
Hinduizm’de Yoga, Meditasyon, Mantra, Namaskar - Hinduizm’den İslam’a Antropolojik Benzerlikler: Yoga ve Namaskara’nın İslam’a ve Namaz’a Etkileri vd.;
10- Yoga’nın Kökeni ve Anlamı
11- Yoga ve Meditasyon’un İslam’a, Tasavvuf’a ve Nakşibendilik’e Aktarılması
12- Mantralar ve Kelime-i Şehadet Benzeri Bir Cümle
13- Hinduizm İnancındaki Surya-Namaskar ile İslam’daki Namaz Benzerliği
14- Surya Namaskar (Kur’an’daki Analizi)
Kaynakça

Dipnot: 40 | Kaynakça: 29 | Kelime: 7720 | Görsel: 10 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

18. BÖLÜM: 17 KONUİÇİNDEKİLER
1- Hz. İbrahim Aslında Bir Mısır Firavunu Mu? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
2- Hz. Musa Gerçekte Kimdir? (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
3- Musa Kızıldeniz’i Yardı Mı? Gerçek Ne Olabilir? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
4- İsrail Bayrağı’ndaki Sembolün Kökeni Nedir? (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
5- Yahudilik ve Hz. İbrahim’in Kökeni Hakkında Görüşler
6- Semavi Dinlerdeki Hz. İbrahim Nereli ve Kimdir?
7- Tek Tanrılı İnanç; Hz. İbrahim’den Önce Zaten Vardı (Marduk - Hubal)
8- Yahudi Tarihi Yalan Mı?
9- Tevrat 500 Senede Yazılmıştır! (İncil’deki Analizi)
10- Eski Kralların ve Eski Peygamberlerin Uzun Yaşaması Bağlantılı Mı? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
Tevrat’tan Seçmeler
11- Tevrat’ın Tanrısı’nın İnsan Gibi Olması
12- Tevrat’ta Tek Tanrı Mı Var?
13- Tevrat’ın Tanrısı Sadece İsrailliler’in Mi Tanrısı?
14- Tevrat Hangi Sürgünü Anlatıyor!
15- Tevrat’taki Bayram(lar) Marduk Bayram(lar)ı Mı?
16- Kurban ve Sunu
17- Levhalar, Ahit Sandığı, Tanrının Evi/Çadırı, Kabe Perdesi (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
Kaynakça

Dipnot: 71 | Kaynakça: 51 | Kelime: 8038 |
Görsel: 5 | Müze: 3 | Yazarın Puanı: 10/10

Slider

19. BÖLÜM: 14 KONUİÇİNDEKİLER
1- Musevilik ve Hıristiyanlık Hakkında Bilgiler
2- Hz. İsa’nın Üyesi Olduğu Gizli Tarikat Nedir? (Kur’an’daki Analizi)
3- Hristiyanlık’ın Eski İnançlarla Benzerliği (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
4- Hristiyanlık’taki Üçlemenin 4 Büyük Kökeni ve Tynalı Apollonius (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
5- İsa, Meryem ve Tanrı Üçlemesinin Kökeni (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
6- Hristiyanlık’taki Kilit Noktalar (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
7- İncil’de İsa’nın Mucizeleri
8- İncil’deki Armageddon Savaşı İle Bhagavad-Gita’daki Dünya Savaşı’nın Benzerliği (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
İncil’den Seçmeler
9- İncil’de “Görüm”
10- İncil’de “İnsan(sı) Tanrı”
11- İncil’de Bölgesel “İsrail Tanrısı”
12- İncil’de “Mesih”
13- İncil’de “Çifte Tanrı veya Çoktanrı”
14- İsa, Halka Mucize Niye Göster(e)miyor!
Kaynakça

Dipnot: 49 | Kaynakça: 33 | Kelime: 6560 |
Görsel: 12 | Müze: 2 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

20. BÖLÜM: 39 KONUİÇİNDEKİLER
1- Kabe’nin Derin Analizi
2- Kâbe’den Önceki ve Benzer İbadethaneler
3- Kâbe’nin Ticaret ve Tapınım İlişkisi
4- Kâbe Tarikatı
5- Hindu İnançlarla Kâbe İlişkisi
6- Kâbe Tapınağı İle Hindu Tapınakları Arasındaki Benzerlikler
7- Hacer-ül Esved ve Sanghey Ashweta ilişkisi
8- Zem-Zem Suyu ve Ganj Nehri İlişkisi
9- Tavaf
10- Hac Sırasında Dikişsiz Elbise (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
11- Tarihi Kayıtlara Göre Kâbe ve Kudüs Tapınağı
12- Museviliğe ve Tevrat’a Göre Kâbe
13- Büyük İslam Tarihçisi Buhari’ye Göre Kâbe (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
14- Büyük İslam Tarihçisi Taberi’ye Göre Kâbe
15- İslam ve Kur’an’a Göre Kâbe
16- İslam’dan Önce İbrahim ve Kâbe Hakkında Çeşitli Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
17- İslam Sonrası Kâbe İçerikli Bazı Sözler (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
18- Tevrat ve İncil’de Hacer-ül Esved’in İzleri
19- Hz. Muhammed’in Yardımcıları ve Yemen’li Rahman (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
20- İslam’ın İçindeki Alevilik ve İsmaililik - Alevilik Tarihi
21- İsmaililik’te Şeyhlik
22- İsmaili Öğretisi
23- Hasan Sabbah ve İsmaililik
24- Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, İslam ve İsmaililik
25- İsa’nın Fakir Askerleri ve Tapınak Şovalyeleri
26- Allah Sözcüğün Etimolojik Oluşumu
27- Hz. Muhammed’in Ölümü
28- Hz. Muhammed’in Hocası Nevfel Kimdir? Eşi Hatice Kimdir?
29- Peygamber Olmadan Önceki Muhammed, İslam'ın 5 Şartı ve Cin (İncil ve Kur’an’daki Analizi)
30- İncil’de Hz. Muhammed’den Bahsediliyor Mu? (İncil ve Kur’an’daki Analizi)
31- “Amin” Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
32- İslam Dininin Mezhepleri
33- Nuh’un Gemisi Sular Çekilince Nereye Oturdu? Cudi Dağı Mı? Ağrı Dağı Mı?
34- Peygamber(lik) Nedir? (Allah Peygamber Olmayanlara da Vahiy Gönderebilir)
35- Tevrat, Zebur ve İncil Tahrif Edilmememiştir
36- Kur’anda Birbirine Karışmayan Sular, Kusto ve Secundus
37- İslam’dan Önce Namaz ve Oruç
38- Hz. Muhammed'in Resim-Heykel'i Yasaklatması, Resmini Çizdirmemesi ve İpek
39- Kur’an Alkol İçin Ne Diyor?, Alkol ve Misk
Kaynakça

Dipnot: 218 | Kaynakça: 143 | Kelime: 22372 | Görsel: 19 | Yazarın Puanı: 10☆/10

Slider

21. BÖLÜM: 8 KONUİÇİNDEKİLER
1- Zerdüşt’ün Mazdeizm İnancı (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
2- MÖ 200'ler: Sabiilik Dini ve O’nun Hrisitiyanlık-İslam’a Kattıkları (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
3- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Işık-Karanlık Dualitesi
4- Sabiilik’te Gün İsimlerinin Dinsel Oluşumu
5- MS 200'ler: Manihanizm Dini ve İslam Dini Arasındaki Benzerlikler (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
6- “Ben Son Peygamberim” Diyen Mani
7- Mecusilik İnancı (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
8- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Herkesin “Ben Son Peygamberim” Demesi!
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 5275 |
Görsel: 2 | Müze: 1 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

22. BÖLÜM: 12 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
Türklük, Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi Hakkında
1- Bereketli Altın Kuşak ve Turan Zemin (Asya)
2- En Eski Türk Kavimleri
3- “Türk” Kelimesinin Anlamı ve Türkiye
4- Türklerin Fiziki Dış Görünümü Nasıldır?
5- Mitoloji Nedir?
6- Türklerin Mitolojileri Nasıldı?
7- Türklerin En Eski Miti / Destanı: Yaradılış Destanı
8- Tengricilik, Gök Tanrı ve Kutsal 7
9- Alp Er Tunga, Türk Kelimesinin Anlamı, Cermen’ler, Asena/Bozkurt ve Ergenekon Destanları ve de Nevruz
10- Altın Elbiseli Adam ve Türklerin İlk Yazısı
Türkler Nasıl Müslüman Oldu?
11- 1- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (643-705 Yılları)
12- 2- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (705-720 Yılları)
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 4382 |
Görsel: 5 | Müze: 1 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

23. BÖLÜM: 12 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Şamanizm
2- Mayalar
3- Avrupa Megalit İnancı
4- Hititler
Antik Yunan Mitolojisi
5- Altın İnsanların Cennetten Kovulması
6- Dionysos Tanrısı
7- Gnostik İnançlar: Gnostisizm
8- Ezidilik / Yezidilik Dini: Simurg Kuşu’ndan Tavus ve Anka Kuşlarına
9- Ezoterizm İnancı: Farkındalık ve Kendini Bilmek
10- Platonculuk ve İskenderiye Kültürü
11- Bahailik Dini
12- Deizm, Ezoterizm, Agnostisizm, Panteizm, Spiritüalizm, Materyalizm, Dualizm, İdealizm, Determinizm ve Ökültizm
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 3485 |
Görsel: 8 | Müze: 4 | Yazarın Puanı: 7/10

Slider

24. BÖLÜM: 19 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Dini İnançlar Neden Oluşur?
2- Prof. İlhan Arsel’in “Dinler Hikayedir” Yorumu
3- Tektanrılılığın Tarihsel Oluşumu
4- Babil İnançlarının ve Babil Kardeşliği Örgütünün Günümüz Dünyasına Etkileri
5- Bayraklardaki Gökyüzü Simgelerinin Kökeni
6- Zeus Tanrısı Nasıl Oluştu ve Kökeni Nedir? “God” Kelimesinin Kökeni Nedir?
7- Ruh ve Reenkarnasyon Hakkında Bilgiler
8- İnanna ve Marduk Tanrılarının Başka Tanrılara Dönüşmesi
9- Kurban Kesmenin Kökeni
10- Piramitlerin Atası Tümülüsler Mi?
11- Mezar Taşlarında Yazan Soy Ağaçlarının Kökeni Dikili Taşlar Mı? - Mayalar
12- Hallac-I Mansur: “En-El Hakk - Ben Allah’tan İbaretim”
13- Abdülkadir Geylani’nin Düşünceleri
14- Mevlana’nın Dönüşündeki Hinduizm Bağlantısı
15- Gelmiş Geçmiş En Büyük 13 Tanrı
16- Dünyada ve Türkiye’de Dini İnanç Oranları ve Analizi
17- 282 Maddelik Hammurabi Kanunlarının Dinlere Aktarılması
18- Hammurabi Kanunları ile Tevrat, İncil ve Kur’an Metinlerinin Karşılaştırılması ve Benzerliği
19- 282 Maddelik Hammurabi Kanunları’nın Tamamı ve Önemli Maddelerin İşaretlenmesi
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 4173 (+6447) |
Görsel: 5 | Grafik: 7 | Müze: 1 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

25. BÖLÜM: 6 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Masonluk ve Tapınakçılar
2- Masonluğun Tarihi ve İllüminati
3- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları
4- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı
5- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları
6- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: - | Kelime: 2147 | Görsel: 4 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

26. BÖLÜM: 6 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Tevrat Nedir?
Tevrat'ın Analizi
2- Yaratılış
3- Mısır’dan Çıkış
4- Levililer
5- Çölde Sayım
6- Yasa’nın Tekrarı
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 22199 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

27. BÖLÜM: 10 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- İncil Nedir?
İncil'in Analizi
2- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kitaplarının, Anlam Bütünlüğünü Kaybetmeden, Seçilmiş En Önemli Maddelerinin Tek Bir Kitap Halinde Özet Olarak Sıralı Birleştirilmesi ve Analizi
3- Elçilerin İşleri | Pavlus’tan Romalılar’a Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup
4- Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup | Pavlus’tan Efesliler’e Mektup | Pavlus’tan Filipililer’e Mektup | Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup
5- Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Selanikliler’e İkinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup
6- Pavlus’tan Titus’a Mektup | Pavlus’tan Filimon’a Mektup | İbraniler’e Mektup | Yakup’un Mektubu
7- Petrus’un Birinci Mektubu | Petrus’un İkinci Mektubu | Yuhanna’nın Birinci Mektubu | Yahuda’nın Mektubu
8- Yuhanna’ya Gelen Vahiy (22 Bölümün Her Birinin Detaylı Bir Özeti)
9- Sözlük
10- Ekler
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 17690 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

28. BÖLÜM: 21 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Kur’an Nedir?
2- Hangi Meal Neden Seçildi?, Meal Hakkında Bilgiler, Yazardan Açıklama
Kur'an'ın Analizi
3- Bakara | Al-i İmran | Nisa | Maide | En’am
4- A’raf | Enfal | Tevbe | Yunus | Hud
5- Yusuf | Ra’d | İbrahim | Hicr | Nahl
6- İsra | Kehf | Meryem | Taha | Enbiya
7- Hac | Mü’minun | Nur | Furkan | Şuara
8- Neml | Kasas | Ankebut | Rum | Lokman
9- Secde | Ahzab | Sebe’ | Fatır | Yasin
10- Saffat | Sad | Zümer | Mü’min | Fussilet
11- Şura | Zuhruf | Duhan | Casiye | Ahkaf
12- Muhammed | Fetih | Hucurat | Kaf | Zariyat | Tur
13- Necm | Kamer | Rahman | Vakıa | Hadid
14- Mücadele | Haşr | Mümtehine | Saff | Cum’a
15- Münafikun | Teğabün | Talak | Tahrim | Mülk
16- Kalem | Hakka | Mearic | Nuh | Cin | Müzzemmil | Müddessir | Kıyamet
17- İnsan | Mürselat | Nebe’ | Nazi’at | Abese | Tekvir | İnfitar | Mutaffifin
18- İnşikak | Büruc | Tarık | A’la | Ğaşiye | Fecr | Beled | Şems | Leyl
19- Duha | İnşirah | Tin | Alak | Kadir | Beyyine | Kaari’a | Tekasür
20- Hümeze | Fil | Kureyş | Kafirun | Nasr | Mesed | Felak | Nas
21- Sözlük
Kaynaklar

Dipnot: -- | Kaynakça: -- | Kelime: 32512 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

29. BÖLÜM: 25 KONU

Düzenlenme aşamasındadır.İÇİNDEKİLER
1- Antik Yunan Felsefesinin İslam’a Etkileri
2- Kindi, Halid b. Yezid, Harun el-Reşid, İbn Meymun, Pisagor, Plotinus, Heraklitos, Parmenides, Öklid, Batlamyus, Galileo Galilei, Hipokrat, Demokritos, Epikuros
3- Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman
4- Sokrates, Platon ve Aristoteles
5- Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd
6- Klasik İslam Düşüncesinde Tanrı Tasarımları
7- Ahmed b. Hanbel, Ebü’l Hasan Eş’ari, Hallac-ı Mansur, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Ebu Davud es-Sicistani
8- Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa
9- Nihilizm’in Modern Versiyonu: Postmodernizm
10- Gorgias, F. Nietzsche, S. Freud, K. Marx, I. Kant, G. Berkeley, Nasreddin Hoca
11- İslam Modernizmi ve Türkiye’deki Yansımaları
12- Fazlur Rahman, Cemaleddin Efgani, M. Abduh, Namık Kemal, M. A. Ersoy, Seyyid Kutub, 2. Abdülhamid, S. Nursi, Ebu Leheb, Ebu Cehil
13- Antik Yunan’dan İslam Felsefesine: Aşk ve Delilik
14- A. Schopenhauer, B. Spinoza, Thales, Empedokles, Homeros, Aristofanes, Galen
15- İslam Geleneğinde Bilgi Kuramı
16- Matüridi, R. Descartes
17- Felsefi Antropolojinin Işığında: Hz. Muhammed ve Kur’an
18- İslam Dünyasında Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu
19- Ebu Cafer el-Mansur, Şafii, Z. Er-Razi, İbn el-Salah, Ebü’l Hasan el-Amiri, Lokman Hekim, Hz. Davud, Hz. Süleyman
20- Laikliğin Felsefi Temelleri
21- Martin Luther, F. Bacon, N. Machiavelli
22- Ölüm Korkusu Karşısında, Felsefenin Tesellisi
23- I. Yalom, B. Russell, L. Tolstoy, M. T. Çiçero, Epiktetos
24- Tanrı ve Ahlak İlişkisine Felsefi Bir Yaklaşım
25- Protagoras, J. Locke, J. J. Rousseau, Aristippos, D. Hume, J. Bentham, J. S. Mill, C. Darwin
Kaynaklar

Dipnot: --- | Kaynakça: --- | Kelime: 30147 | Görsel: 27 | Yazarın Puanı: 10☆/10

Slider

30. BÖLÜM: 1 KONU (1 Video©)Bi̇li̇m, İnanç ve Felsefe’de Cevabı Net Bi̇li̇nmeyen Sorulara Halkın Yaptığı Yorumlardan Çıkarılmış Sayısal Veri̇ler.
Bu Konularla İlgi̇lenen 202 Farklı Ki̇şi̇ni̇n 30 Soruya Yazdığı 2132 Tane Yorumun Sayısal Veri̇lere Dönüştürülmesi̇.

Kaynakça: 1 | Kelime: 2023 | Görsel: 30 | Yazarın Puanı: 8/10

Slider

31. BÖLÜM: 1 KONUBi̇li̇m, İnanç ve Felsefe’de Cevabı Net Bi̇li̇nmeyen Konulara Yüzlerce Kişinin Binlerce Yorum Yaptığı 68 Tane Sorunun Birleştirilmiş Halde Gösterimi (Sadece Soruların Gösterimi).

Kaynakça: 1 | Kelime: 2162 | Yazarın Puanı: 9/10

Slider

32. BÖLÜM: 26 KONU (45 Yazı ve/veya Söz)İÇİNDEKİLER
(Not: Bölüm içinden seçilmiş yazı veya sözlerdir.)
1- “Benim inancım şu...”
2- “Zıtlık nedir gerçekte var mıdır?”
3- “Sizce yaptığım bu dinsel antropoloji doğru mudur?”
4- “Zaman nedir? Zaman diye bir şey olmayabilir mi?”
5- “İnsan ve Evren”
6- Anlam ise: “Sen”sin
7- Var vardır, yok yoktur!
8- “Zıtlık diye bir şey yoktur.”
9- “Sorularla Dna'dan İnsana ve Evrene Dair Bir Değerlendirme”
10- “Evrenden seni alıp çıkarsak evren olmazdı.”
11- “Gerçek Nedir, Var Mıdır? Epistemolojiye Bilimsel Felsefik Bir Atıf”
12- “Zaman nedir?” Sorusunun Değerlendirilmesi
13- “Mutluluk” düşüncede mi başlar?
14- “Tüm Filozoflara Reddiye”
15- “Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir.”
16- “12 Boyutlu An-Perde Hipotezi”
17- “Bir şey her şeye bağlanabilir, her şey de bir şeye bağlanabilir.”
18- “Sonsuzluk Ağacı”
19- “Herkes birbirinin kurgusudur.”
20- “Mucize diye bir şey yoktur, her şey bir mucizedir.”
21- “Tüm olasılıklar olabilir”
22- “Her bir şey tamamen benzerdir, aynı zamanda da tamamen benzersizdir.”
23- “Sen kimsin?”
24- “Tanrı'nın zarı yoktur.”
25- “Hayatta bir anlam olsaydı hayat olmazdı.”
26- “Evet, her şey doğrudur, yanlış diye bir şey yoktur.”
Kaynak: Alper Çadıroğlu’nun kendi düşünceleridir.

Kelime: 5180 | Derin Düşünerek Okumanızı Tavsiye Ederim

Slider